31 Temmuz 2012 Salı

Learning Design - I

Öğrenme tasarımı informel öğrenme, yaşamboyu öğrenme ve öz düzenlemeli öğrenme alanlarında geniş uygulama potansiyeli bulunan ve son yıllarda giderek gelişen bir yaklaşım ve teknoloji kümesi. Bazı yazarlar tarafından öğretim tasarımının alternatifi olarak önerilmekte (1).

Koper (2008)'e göre:
"Bir öğrenme sürecinde önemli olan öğrencilerin okuma, düşünme, tartışma, araştırma, problem çözme gibi yükümlülükleridir. Öğrenenler pasif olduğunda onların daha fazla öğrenmesini bekleyemezsiniz.Herhangi bir öğretim etmeninin (bir öğretmen, öğrenenin kendisi ya da bir bilgisayar olabilir) birincil görevi sonuçta öğrenme hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini adım adım teşvik etmektir. Öğretim ajanı görevleri tanımlar, görevleri gerçekleştirmek için gerekli bağlamları ve kaynakları sağlar, görevleri gerçekleştirirken öğrenenleri destekler ve sonuçlar hakkında geribildirim sağlar. Öğrenme hedeflerine erişmeyi sağlayan öğrenme etkinlikleri  çoğu durumda bazı pedogojik ilkeler gözetilerek sıralanırlar. Öğrenenlerin öğrenme hedeflerine erişmelerine yardımcı olacak bu öğrenme etkinliklerinin ve öğrenenelerin bu etkinlikleri tamamlamalarına yardımcı olacak kaynaklar ve destek mekanizmalarının bu dizilimi öğrenme tasarımı olarak adlandırılır."

IMS organizasyonu tarafından etkinliklerin, kaynakların ve destek araçlarının diziliminden oluşan öğrenme tasarımları oluşturmak amacıyla bilgisayar tarafından yorumlanabilen ve ifa edilebilen Öğrenme Tasarımı Dili (IMS LD Language) geliştirilmiştir (2). Bu dil yardımıyla öğrenme tasarımı oluşturulurken ders, modül, nesne ya da bir etkinlikten oluşan bir birim öğrenme için gerekli görevler, kaynaklar ve destekler IMS LD düzenleyicisi ile bir araya getirilir, bu dil ile programlanır ve IMS Learning Design (IMS LD) özelliklerine uygun olarak paketlenir (Koper 2004). 


Tasarım tamamlandığında IMS LD belgesi olarak saklanır ve standartlara uygun herhangi bir LMS tarafından içeri alınabilir. IMS LD belgeleri paylaşılabilir ve tekrar kullanılabilir belgelerdir. (Koper, 2008)


Öğrenme tasarımı oluşturulurken süreç basit kurallarla ifade edilir. Örneğin "Eğer öğrenme durumu S ise, M öğrenme tasarımı yöntemini uygula" gibi. Bazı durumlarda bu kurallar olasılığa dayalı olarak ifade edilebilirler. Bir kuralı uygulamanın bizi istenen çıktıya ulaştırmasının garanti olmadığı fakat belirli bir ihtimalle bu sonuca ulaşılabileceği düşünülebiliyorsa " Eğer öğrenme durumu S ise, M öğrenme tasarımı yöntemini uygula, P ihtimali ile" gibi ifadeler kullanılabilir.  (Koper, 2005)

Kurallar kişiselleştirilebilir. Örneğin "Eğer kişi X konusu hakkında yeterli bilgiye sahipse, öğrenme etkinliği Y atlanabilir", ya da "Eğer kişi keşfedici öğrenme stiline sahipse bütün etkinlikleri sıralanmamış olarak sağla" gibi. (Koper, 2008)

Öğrenme tasarımı yöntemlerinin elde edilebilmesi için üç yol bulunmaktadır: (a) yöntemlerin kuramlardan elde edilmesi, (b) yöntemlerin en iyi uygulamalardan elde edilmesi, (c) yöntemlerin en iyi uygulama örüntülerinden elde edilmesi. Bu yolların herbirisi için değişik teknikler geliştirilmiştir. (Koper, 2005)

Bir IMS LD belgesi haline gelen öğrenme birimi daha sonra öğrenen tarafından kullanılabilmesi amacıyla bir IMS LD çalışma zamanlı moturu tarafından yorumlanmalı ve bir IMS LD oynatıcısı tarafından görüntülenmelidir. (Koper, 2008)

Koper (2008) CopperCore (3) yazılımını IMS LD çalışma zamanlı motoruna  örnek olarak vermekte, IMS LD oynatıcısı olarak CopperCore Player ya da SLED Player (4) önermektedir. Milligan ve Beauvoir (2005) IMS LD projeleri hazırlamak amacıyla RELOAD Editor'ünü (5), hazırlanan paketleri yorumlamak amacıyla CopperCore çalışma zamanlı motorunu ve görüntülemek amacıyla Reload LD Player'i önermişlerdir. 

LD konusunda ilerleyen yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. Bu konuyu izleyen yayınlarda incelemeye devam edeceğim.

Kaynaklar
Koper, R. (2008). Learning Design: Concepts. Handbook on information technologies for education. Retrieved from http://www.springerlink.com/index/ul0603r0416p883p.pdf

Koper, R. (2005). An introduction to learning design. Learning Design. Retrieved from http://www.springerlink.com/index/LJ868GM383G388U3.pdf

Koper, R., & Olivier, B. (2004). Representing the learning design of units of learning. Educational Technology & Society, 7(3), 97–111. Retrieved from http://dspace.ou.nl/handle/1820/19

Milligan, C., & Beauvoir, P. (2005). The Reload learning design tools. Journal of Interactive Media in Education, 2005(July), 1–10. Retrieved from http://www-jime.open.ac.uk/jime/article/viewArticle/2005-6/271

Siteler
(1) http://cloudworks.ac.uk/cloud/view/2536/
(2) http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.cfm
(3) http://www.coppercore.org
(4) http://sourceforge.net/projects/Idplayer
(5) http://www.reload.ac.uk

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.