30 Haziran 2015 Salı

Capturing Online Lectures Using Life Logging System

Yaşam Günlüğü Sistemi Kullanarak Çevrimiçi Ders Yakalama

Bu yıl 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Barselona/İspanya'da düzenlenen "INTE 2015 - International Conference on New Horizons in Education" konferansına Ayşe PERİ MUTLU ile birlikte hazırlayarak gönderdiğimiz ve Ayşe PERİ MUTLU tarafından sunulan "Yaşam Günlüğü Sistemi Kullanarak Çevrimiçi Ders Yakalama" isimli çalışmanın tam metnini bugün teslim ettik:
Yaşam Günlüğü Sistemi Kullanarak Çevrimiçi Ders Yakalama 

Ayşe PERİ MUTLU
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
aperi@anadolu.edu.tr

Mehmet Emin MUTLU
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
memutlu@anadolu.edu.tr

ÖZET
Bireylerin öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamlarında katıldıkları dersleri daha sonra tekrar incelemek amacıyla kişisel öğrenme ortamlarına aktarabilmeleri için ekran videosu kaydetme vb. ders yakalama araçlarına gereksinimleri vardır. Yaşam boyu öğrenme bağlamında ele alındığında, yıllar boyunca yakalanan derslerin video dosyalarının tekrar erişilebilir biçimde düzenlenmesi zahmetlidir.  Bu amaçla bir yaşam günlüğü sistemi kullanmak ders yakalama ve dosyaları düzenleme sürecini kolaylaştıracaktır. Bir yaşam günlüğü sisteminin bileşeni olan ekran videosu yakalama aracı ile yakalanan dersler bireyin zaman çizgisinde dersin işlendiği zaman dilimine yerleştirilirler ve böylece birey dersin dosyalarına dersin işlendiği tarih ve saat bilgisiyle tekrar erişebilir. Bu çalışmada ekran ve kamera görüntüsü, ses, konum, video ve ekran videosu yakalama araçlarını barındıran  çok algılayıcılı bir yaşam günlüğü sisteminin çevrimiçi dersleri yakalamak amacıyla kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla bir uzaktan öğretim yüksek lisans programında kayıtlı olan birinci araştırmacı bir öğretim dönemi boyunca katıldığı sanal sınıf ortamındaki dersleri bir yaşam günlüğü ile kaydetmiştir. Yakalanan ekran videoları ve diğer günlük verileri bulut üzerinden aktarılarak  zaman çizgisine yerleştirilmiş ve bir yaşam günlüğü görüntüleyicisi ile tarama, erişme ve görüntüleme sağlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde yaşam günlüğü sisteminin işleyişi değerlendirilerek uzaktan öğrenme öğrencilerine sağladığı olanaklar tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ders yakalama, ders kaydetme, yaşam günlüğü