25 Şubat 2014 Salı

A Personal Learning Environment Framework for Anadolu University Open Education System Students

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi

24-26 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenecek olan "ICONTE-2014 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications" konferansına göndermiş olduğum "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" isimli bildiri özetim kabul edildi. Bu çalışma ilerleyen aylarda açıköğretim sistemi öğrencileri üzerinde yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin yönetimini araştırmak amacıyla önermeyi düşündüğüm bir bilimsel araştırma projesi için başlangıç noktası oluşturacaktır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ

Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu, 
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
 memutlu@anadolu.edu.tr

Özet
Kişisel öğrenme ortamları yaşam boyu öğrenenlerin öğrenme hedeflerine erişmeleri amacıyla kendileri tarafından tasarlanan, geliştirilen ve yönetilen ve ağırlıklı olarak web 2.0 teknolojilerine dayalı olan ortamlardır. Sürekli beta sürümü durumunda olan bu ortamlar teknolojik araçların çeşitlenmesine ve öğrenenlerin teknolojik becerilerinin artmasına paralel olarak gelişirler. Kurumların sadece belirli bir dönem hizmet veren öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamlarından farklı olarak bireyin yaşam boyu öğrenme süreci boyunca yaşadığı öğrenme deneyimlerine ait içerik ve iletişimin büyük bir bölümünü barındırırlar. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi kurulduğu 1982 yılından günümüze ülkemizdeki en fazla öğrenciye sahip uzaktan eğitim kurumudur. Açıköğretim sistemi öğrencilerinin Anadolu Üniversitesinin onlara öğrencilik süresi boyunca sağladığı e-öğrenme hizmetleriyle yetinmemeleri, kendilerine ait kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları ve kullanmaları yaşam boyu öğrenme süreçleri için önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi öğrencilerinin kendi kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için literatürden ve Açıköğretim Sistemine ait öğrenme kaynaklarından yararlanarak uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çerçeve önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kişisel öğrenme ortamları, açık ve uzaktan öğrenme, yaşam boyu öğrenme, kişisel öğrenme yönetimi