24 Temmuz 2012 Salı

PLE Implementations in Higher Education Institutions

Kişisel öğrenme ortamları ağırlıklı olarak yaşam boyu öğrenme ve informel öğrenme  alanlarına yönelik olarak önerilmiştir (Attwell, 2007). Öğrenmenin büyük ölçüde informel öğrenme ve sosyal öğrenme ortamlarında kişisel deneyimler ve başkalarıyla ilişkiler ile oluştuğu farkedildiğinde (Jennings, 2011) yüksek eğitim kurumları da öğrencilerine kendilerinin kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmalarına olanak sağlayacak altyapılar sunmaya başlamışlardır. 


Genellikle uzaktan öğrenme kurumlarında başlayan bu eğilim zamanla yüz yüze eğitim veren kurumlarda da denenmeye başlanmıştır. Gerçekleştirdiğim literatür taramasında yirmiden fazla üniversitede kişisel öğrenme ortamlarının üniversite çapında, fakülte çapında, program çapında ya da ders çapında uygulamaya konduğunu  gözledim (1).


Bu uygulamaya koyma deneyimlerinin değerlendirmesini kapsayan bir çalışma yapmaya başladım. Çalışmayı yayınladıktan sonra ilgili wiki sayfasında daha ayrıntılı bilgi vermeyi planlıyorum. Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments - the future of eLearning ? eLearning Papers, 2, 1 (January), 1-8. Retrieved from http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf

Jennings, C., (2011), "The 70:20:10 Framework" Retrieved from http://www.slideshare.net/charlesjennings/the-702010-framework

(1) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Implementations

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.