25 Ocak 2013 Cuma

Design of Platform-indepented Personal Learning Environments

Platform Bağımsız Kişisel Öğrenme Ortamlarının Tasarımı

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Arş.Gör İlker Kayabaş ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Platform Bağımsız Kişisel Araştırma Ortamlarının Tasarımı" isimli bildiriyi 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında sundum.Bu çalışmada öğrenenlerin kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmaları için tarayıcı tabanlı uygulamaları kullanarak başlangıç sayfaları oluşturmaları için bir tasarım modeli önerilmiştir.

The Applicability of MOOC Approach in Anadolu University

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Arş.Gör Buket Kip Kayabaş ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Anadolu Üniversitesinde Uygulanabilirliği" isimli bildiriyi 23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında sundum.
Bu çalışmada kitlesel açık çevrimiçi derslerin gelişimi ele alınrak Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminde uygulanabilirliği tartışılmıştır. Yunusemre Açık Öğrenme Portalı hizmetinin kitlesel açık çevrimiçi ders yapısına dönüştürülmesi için gerekli işlemler önerilmiştir.

Open and Distance Learning - Open Content

Açık ve Uzaktan Öğrenme - Açık İçerik

23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında Prof.Dr. Ali Ekrem Özkul başkanlığında gerçekleştirilen "Açık ve Uzaktan Eğitimde Yeni Eğilimler" panelinde "Açık ve Uzaktan Öğrenme - Açık İçerik" isimli bir sunum yaptım. Bu sunuda Açık ve uzaktan eğitim ile açık içerik ilişkisi, kişisel öğrenme ortamları, "Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler" gibi eğilimler birarada tartışılmıştır.
Personal Research Environments Training Seminar

Kişisel Araştırma Ortamları Eğitim Semineri

23-25 Ocak 2013 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen Akademik Bilişim 2013 konferansında "Kişisel Araştırma Ortamları" isimli bir eğitim semineri düzenledim. 90 dakikadan uzun süren seminerde araştırmacıların Web 2.0 araçlarıyla kişisel araştırma ortamlarını oluşturmalarına yardımcı olacak bilgiler sunuldu. Ayrıca uygulamakta olduğum kişisel araştırma sürecim hakkında bilgi verdim.


My Personal Research Process

Kişisel Araştırma Sürecim (Beta)

Bu yayında kişisel araştırma ortamımda uygulamakta olduğum kişisel araştırma sürecim hakkında bilgi vereceğim. Kişisel araştırma ortamları ve bu ortamlar kullanılarak yürütülen araştırma süreçleri sürekli beta durumundadır ve sürekli geliştirilmeye açıktır. Bu nedenle kişisel araştırma ortamım ve kişisel araştırma sürecim konusunda gelişmeler oldukça burada yayınlamaya çalışacağım.
Kişisel araştırma sürecimi dört başlık altında toplamış olduğum faaliyetlerle tanıtacağım. Bu faaliyetlerin listesi genel bir liste olup, araştırmadan araştırmaya bu listedeki faaliyetlerin sırası ve önemi değişebilmektedir. 
 • Kaynakları Yönetmek
 • Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Araştırma Yapmak
 • Ağ oluşturmak
Kaynakları Yönetmek
 • Alanla ilgili anahtar kelimeleri belirlemek
 • Kaynakları Belirlemek (Üniversite kütüphanesi, Google Scholar, ...)
 • Alanla ilgili wiki ve blog sitelerini belirlemek
 • Kaynakları işaretlemek (Diigo)
 • Konuyla ilgili sık yayın yapılan dergileri belirlemek ve bu dergilerin diğer sayılarını taramak
 • Konuyla ilgili araştırmalara sık yer verilen sempozyum, konferans ve çalıştayları belirlemek ve bu etkinliklerdeki diğer yayınları taramak, aynı işlemi diğer yıllardaki etkinlikler için gerçekleştirmek
 • Alanla ilgili gerçekleştirilmiş projeleri belirlemek ve "project deliverables" dosyalarını belirlemek
 • Kaynakları edinmek ve biraraya getirmek (Mendeley)
 • Çapraz tarama yaparak eksik kaynakları belirlemek (Varolan kaynakları tarih sırasında tarayarak başvuru kaynaklarını elden geçirmek. Başvurularda bulunan konuyla ilgili diğer kaynaklara erişmek ve Mendeleye'e yüklemek
 • Kaynakları zenginleştirmek (Kaynakların tümünü gözden geçirmek, kaynaklar hakkında Mendeley'de etiketler oluşturmak, yazar, eser, yayın türü-yeri ve yayın adı düzeltmeleri yapmak, tekrarları ayıklamak)
 • Alanla ilgili alt alanları ve yan alanları belirlemek ve kaynakları Mendeley'de buna göre düzenlemek 
Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Mendeley yazar indeksinden yararlanarak alanla ilgili belirli bir sayının üzerinde yayın yapmış yazarları belirlemek
 • Yazarların Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Twitter, Scribd, Blog, Wiki sitelerini belirlemek ve üye olmak/izlemeye almak
 • Yazarların sosyal ağlarını tarayarak ve sosyal ağlardan gelen bildirimleri izleyerek yazarların yeni yayınlarını yakalamak
 • Sosyal ağlarda alanla ilgili tartışmalara katılmak, tartışmalar başlatmak
Araştırma Yapmak
 • Araştırma konusunu belirlemek ve hipotezi oluşturmak
 • Tarama yapmak (Anahtar kelimeleri içeren kaynakları belirlemek ve tümünü gözden geçirmek) 
 • Alıntı yapmak (Araştırma konusuyla/hipotezle ilgili  çalışmalardan alıntı yapmak) 
 • Araştırma konusuyla ilgili ham bilgileri ve başvuruları bir wiki sitesinde biriktirmek
 • Araştırmayla ilgili betimsel/amprik çalışma tasarlamak
 • Araştırmayla ilgili düşünceleri bir blog sitesinde yayınlamak, akademik sosyal ağlarda araştırmayla ilgili sorular yöneltmek, tartışmalar başlatmak
 • Ortak çalışmalarda ortak kaynaklar için Mendeley'i, ortak belge oluşturmak için Dropbox, SkyDrive ya da Google drive'i kullanmak
 • Hipotezi destekleyecek ya da yanlışlayacak sonuçları elde etmek
 • Sonuçları yazıp araştırmayı tamamlamak
 • Araştırmayı sunmak/yayınlamak
Ağ Oluşturmak
 • Araştırmayla ilgili bilgi ve belgeleri Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Scribd, Google Scholar Citations, Microsoft Academic Research gibi ağlara yükleyerek başkalarıyla paylaşmak,
 • Paylaşımları Twitter, Facebook ve Google+ gibi ortamlarda duyurmak
 • Araştırmayı blog sitesinde tanıtmak ve elde edilen sonuçları sosyal ağlarda başkalarıyla tartışmak