31 Aralık 2013 Salı

A Holistic Approach to Personal Knowledge Management – Management of the Experiences in Personal Knowledge Work Environments

Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi

7-9 Şubat 2014 tarihinde Mersin'de düzenlenecek olan "Akademik Bilişim 2014" konferansına kişisel bilgi yönetimi alanında gerçekleştirdiğim çalışmaları özetlediğim "Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi" isimli bir bildiri önerisi gönderdim. Bu çalışmada "Kişisel Öğrenme Ortamları" kavramından yola çıkarak bireyin tasarlayabileceği diğer "kişisel bilgi çalışması ortamları" nı sistemleştirmeyi denedim. Böylece bireylerin kişisel bilgi çalışması deneyimlerini kaydederek kişisel bilgi yönetimini gerçekleştirebilecekleri yedi farklı ortam belirledim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

Özet: Bu çalışmada kişisel bilgi yönetimi için üç katmanlı bir mimari önerilmiştir. Bu mimariye göre en altta bireylerin değişik fiziksel ve sanal ortamlarda bilgi çalışmasını gerçekleştirdikleri bir “kişisel bilgi çalışması ortamları katmanı” bulunmaktadır. Mimarinin ikinci katmanında bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerin çoklu cihaz tabanlı yaşam günlüğü sistemiyle kaydedildiği bir “deneyim kaydetme katmanı” yeralmaktadır. Mimarinin en üst katmanında ise bireyin kişisel veri ve enformasyon kaynaklarından sistematik bir biçimde derlediği kişisel bilgilerini barındırabildiği ve üzerinde çalışabildiği “kişisel bilgi tabanı katmanı” bulunmaktadır. Bireyler bu üç katmanlı yapı üzerinde çalışmada önerilen süreçleri uygulayarak, kişisel bilgi çalışması ortamlarındaki deneyimlerini planlayabilecek, denetleyebilecek ve değerlendirebileceklerdir. 

Anahtar Sözcükler: Kişisel Bilgi Yönetimi, Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Çalışması