1 Ağustos 2014 Cuma

"Development and Implementation of A Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences" Project Related Publications

"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" Projesiyle İlgili Yayınlar

Proje öncesi gerçekleştirilen yayınlar:
 • Mutlu, M. E. (2012a), Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Yönetimi İçin Bir Bilgi Mimarisi, XVII. Türkiye’de İnternet Konferansı, 7-9 November 2012, Eskişehir. Retrieved from http://inet-tr.org.tr/inetconf17/bildiri/7.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2012b). A Mobile Information Management Framework Proposal for Development of Personal Learning Environments, Proceedings of Future Learning IV, 3-32.
Proje kapsamında gerçekleştirilen yayınlar
 • Mutlu, M.E. (2013a). Üç Boyutlu Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Oluşması, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5-7 September 2013. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013b), Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 5-7 September 2013. (In Turkish)
 •  Mutlu, M.E. (2013c), Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), Cilt 2, Sayı 4, Makale No:28, 256-269 pp., November 2013. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013d), Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi İçin Bir Sistem Önerisi, 30. Ulusal Bilişim Kurultayı, 28-29 November 2013, Ankara. (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2013e), Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı, İnet-Tr 2013 – XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, 9-11 December, 2013. Retrieved from http://inet-tr.org.tr/inetconf18/bildiri/35.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2014a). Kişisel Bilgi Yönetimi İçin Bütüncül Bir Yaklaşım – Kişisel Bilgi Çalışması Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi. AB'14 - XVI. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, 5-7 February 2014. Retrieved from http://ab.org.tr/ab14/bildiri/176.pdf, (In Turkish)
 • Mutlu, M.E. (2014b). Design and Development of a Digital Lifelogging System for Management of Lifelong Learning Experiences, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris. 
 • Mutlu, M.E., Kayabaş, İ., Kayabaş, B.K. ve Mutlu, A.P. (2014). Implementation of the Lifelong Learning Experiences Management Approach – Observations on the First Experiences, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Kayabaş, B.K. ve Mutlu, M.E. (2014). Recording, Evaluation and Planning of Knowledge Work Experiences on Personal Research Environments via Life Logging System, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Kayabaş, İ. ve Mutlu, M.E. (2014). Obtainment and Management of Informal Learning Experiences Among Saved Life Experiences Via A Life Logging System: An Observation of A Software Developer, Int-e 2014 International Conference on New Horizons in Education, June 25-27, 2014, Paris.
 • Mutlu, M.E. ve Mutlu, A.P. (2014). Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin Dijital Yaşam Günlüğü İle Yönetilmesi – Bir Akademik Yarıyıl Üzerinde Uygulama, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 September 2014, Kocaeli Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)
 • Mutlu, M.E. (2014b). Biçimsel Olmayan Öğrenme Kaynakları Olarak Kişisel Medya ve Kişisel Eğlence Ortamlarındaki Deneyimlerin Yönetimi, 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 September 2014, Kocaeli Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)
Proje sonrası gerçekleştirilen yayınlar
 • Mutlu, M.E. (2014c). Çoklu Cihazlı ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü İle Öğrenme Deneyimlerinin Yakalanması İçin Bir Çerçeve Önerisi, YICER – YILDIZ International Conference On Educational Research and Social Sciences, 1-3 September 2014, Yıldız Üniversitesi. (In Turkish) (Accepted)