31 Temmuz 2012 Salı

Learning Design - I

Öğrenme tasarımı informel öğrenme, yaşamboyu öğrenme ve öz düzenlemeli öğrenme alanlarında geniş uygulama potansiyeli bulunan ve son yıllarda giderek gelişen bir yaklaşım ve teknoloji kümesi. Bazı yazarlar tarafından öğretim tasarımının alternatifi olarak önerilmekte (1).

Koper (2008)'e göre:
"Bir öğrenme sürecinde önemli olan öğrencilerin okuma, düşünme, tartışma, araştırma, problem çözme gibi yükümlülükleridir. Öğrenenler pasif olduğunda onların daha fazla öğrenmesini bekleyemezsiniz.Herhangi bir öğretim etmeninin (bir öğretmen, öğrenenin kendisi ya da bir bilgisayar olabilir) birincil görevi sonuçta öğrenme hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesini adım adım teşvik etmektir. Öğretim ajanı görevleri tanımlar, görevleri gerçekleştirmek için gerekli bağlamları ve kaynakları sağlar, görevleri gerçekleştirirken öğrenenleri destekler ve sonuçlar hakkında geribildirim sağlar. Öğrenme hedeflerine erişmeyi sağlayan öğrenme etkinlikleri  çoğu durumda bazı pedogojik ilkeler gözetilerek sıralanırlar. Öğrenenlerin öğrenme hedeflerine erişmelerine yardımcı olacak bu öğrenme etkinliklerinin ve öğrenenelerin bu etkinlikleri tamamlamalarına yardımcı olacak kaynaklar ve destek mekanizmalarının bu dizilimi öğrenme tasarımı olarak adlandırılır."

IMS organizasyonu tarafından etkinliklerin, kaynakların ve destek araçlarının diziliminden oluşan öğrenme tasarımları oluşturmak amacıyla bilgisayar tarafından yorumlanabilen ve ifa edilebilen Öğrenme Tasarımı Dili (IMS LD Language) geliştirilmiştir (2). Bu dil yardımıyla öğrenme tasarımı oluşturulurken ders, modül, nesne ya da bir etkinlikten oluşan bir birim öğrenme için gerekli görevler, kaynaklar ve destekler IMS LD düzenleyicisi ile bir araya getirilir, bu dil ile programlanır ve IMS Learning Design (IMS LD) özelliklerine uygun olarak paketlenir (Koper 2004). 


Tasarım tamamlandığında IMS LD belgesi olarak saklanır ve standartlara uygun herhangi bir LMS tarafından içeri alınabilir. IMS LD belgeleri paylaşılabilir ve tekrar kullanılabilir belgelerdir. (Koper, 2008)


Öğrenme tasarımı oluşturulurken süreç basit kurallarla ifade edilir. Örneğin "Eğer öğrenme durumu S ise, M öğrenme tasarımı yöntemini uygula" gibi. Bazı durumlarda bu kurallar olasılığa dayalı olarak ifade edilebilirler. Bir kuralı uygulamanın bizi istenen çıktıya ulaştırmasının garanti olmadığı fakat belirli bir ihtimalle bu sonuca ulaşılabileceği düşünülebiliyorsa " Eğer öğrenme durumu S ise, M öğrenme tasarımı yöntemini uygula, P ihtimali ile" gibi ifadeler kullanılabilir.  (Koper, 2005)

Kurallar kişiselleştirilebilir. Örneğin "Eğer kişi X konusu hakkında yeterli bilgiye sahipse, öğrenme etkinliği Y atlanabilir", ya da "Eğer kişi keşfedici öğrenme stiline sahipse bütün etkinlikleri sıralanmamış olarak sağla" gibi. (Koper, 2008)

Öğrenme tasarımı yöntemlerinin elde edilebilmesi için üç yol bulunmaktadır: (a) yöntemlerin kuramlardan elde edilmesi, (b) yöntemlerin en iyi uygulamalardan elde edilmesi, (c) yöntemlerin en iyi uygulama örüntülerinden elde edilmesi. Bu yolların herbirisi için değişik teknikler geliştirilmiştir. (Koper, 2005)

Bir IMS LD belgesi haline gelen öğrenme birimi daha sonra öğrenen tarafından kullanılabilmesi amacıyla bir IMS LD çalışma zamanlı moturu tarafından yorumlanmalı ve bir IMS LD oynatıcısı tarafından görüntülenmelidir. (Koper, 2008)

Koper (2008) CopperCore (3) yazılımını IMS LD çalışma zamanlı motoruna  örnek olarak vermekte, IMS LD oynatıcısı olarak CopperCore Player ya da SLED Player (4) önermektedir. Milligan ve Beauvoir (2005) IMS LD projeleri hazırlamak amacıyla RELOAD Editor'ünü (5), hazırlanan paketleri yorumlamak amacıyla CopperCore çalışma zamanlı motorunu ve görüntülemek amacıyla Reload LD Player'i önermişlerdir. 

LD konusunda ilerleyen yıllarda önemli gelişmeler olmuştur. Bu konuyu izleyen yayınlarda incelemeye devam edeceğim.

Kaynaklar
Koper, R. (2008). Learning Design: Concepts. Handbook on information technologies for education. Retrieved from http://www.springerlink.com/index/ul0603r0416p883p.pdf

Koper, R. (2005). An introduction to learning design. Learning Design. Retrieved from http://www.springerlink.com/index/LJ868GM383G388U3.pdf

Koper, R., & Olivier, B. (2004). Representing the learning design of units of learning. Educational Technology & Society, 7(3), 97–111. Retrieved from http://dspace.ou.nl/handle/1820/19

Milligan, C., & Beauvoir, P. (2005). The Reload learning design tools. Journal of Interactive Media in Education, 2005(July), 1–10. Retrieved from http://www-jime.open.ac.uk/jime/article/viewArticle/2005-6/271

Siteler
(1) http://cloudworks.ac.uk/cloud/view/2536/
(2) http://www.imsglobal.org/learningdesign/index.cfm
(3) http://www.coppercore.org
(4) http://sourceforge.net/projects/Idplayer
(5) http://www.reload.ac.uk

24 Temmuz 2012 Salı

PLE Implementations in Higher Education Institutions

Kişisel öğrenme ortamları ağırlıklı olarak yaşam boyu öğrenme ve informel öğrenme  alanlarına yönelik olarak önerilmiştir (Attwell, 2007). Öğrenmenin büyük ölçüde informel öğrenme ve sosyal öğrenme ortamlarında kişisel deneyimler ve başkalarıyla ilişkiler ile oluştuğu farkedildiğinde (Jennings, 2011) yüksek eğitim kurumları da öğrencilerine kendilerinin kişisel öğrenme ortamlarını oluşturmalarına olanak sağlayacak altyapılar sunmaya başlamışlardır. 


Genellikle uzaktan öğrenme kurumlarında başlayan bu eğilim zamanla yüz yüze eğitim veren kurumlarda da denenmeye başlanmıştır. Gerçekleştirdiğim literatür taramasında yirmiden fazla üniversitede kişisel öğrenme ortamlarının üniversite çapında, fakülte çapında, program çapında ya da ders çapında uygulamaya konduğunu  gözledim (1).


Bu uygulamaya koyma deneyimlerinin değerlendirmesini kapsayan bir çalışma yapmaya başladım. Çalışmayı yayınladıktan sonra ilgili wiki sayfasında daha ayrıntılı bilgi vermeyi planlıyorum. Attwell, G. (2007). Personal Learning Environments - the future of eLearning ? eLearning Papers, 2, 1 (January), 1-8. Retrieved from http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11561.pdf

Jennings, C., (2011), "The 70:20:10 Framework" Retrieved from http://www.slideshare.net/charlesjennings/the-702010-framework

(1) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Implementations

22 Temmuz 2012 Pazar

Sustainability of PLE Start Pages

PLE oluşturmak amacıyla başlangıç sayfaları Web 2.0 araçlarının widget ya da gadget şeklinde bir web sayfasına yerleştirilebilmesine ve buradan erişilebilmesine olanak sağlayan çevrimiçi hizmetlerdir. Pek çok hizmeti bir sayfada sunmayı sağlayan geleneksel portal teknolojisine göre daha bireysel, açık ve esnek bir teknoloji barındırmaktadır. Kişisel öğrenme ortamlarının kişilerin kendileri tarafından oluşturulabilmeleri başlangıç sayfası sağlayıcılarının varlığı ile mümkün olabilmektedir. Başlangıç sayfalarına tarama motorları, sosyal yer imi hizmetleri, dosya, sunu ve video paylaşım siteleri, harita ve konum hizmeti sayfaları, çevrimiçi ofis uygulamaları, takvim ve planlayacılar, e-mail okuma ve düzenleme, blog okuyucuları ve sosyal ağlar gibi çok sayıda Web 2.0 aracına ait widget ya da gadget eklenerek kişisel öğrenme ortamı oluşturulabilmektedir (Ivanova, 2009).


M. Ivanova tarafından sekiz başlangıç sayfası hizmeti incelenmiştir: 24eyes, Personalized Google Homepage (iGoogle), Jimdo, Netvibes, PageFlakes, Protopage, Microsoft Personal Start Page, SurfNinja (Ivanova, 2009)


M. Palmer vd. tarafından altı platform incelenmiştir: iGoogle, Netvibes, Moodle + Wookie (LMS), Google Wave (Communication and collaboration), Afrous (Mashup) ve G.ho.st (Web desktop) (Plamer vd., 2009)


M. Ivanova başka bir çalışmasında 14 başlangıç sayfasını incelemiştir: 24eyes, Eskobo, ItsAstart, Favoor, MyGetgo, Personalized Google homepage, Goovy, Jimdo, Netvibes, PageFlakes, Protopage, Microsoft Personal Start Page, SuprGlu, SurfNinja.


Ortalıkta çok sayıda başlangıç sayfası hizmeti bulunmasına rağmen başlangıç sayfası hizmetlerini çeşitli nedenlerle faaliyete son verilmesi gibi kötü bir kader beklemektedir. Bu da kişisel öğrenme ortamlarının sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Yukarıdaki yazarlarca kişisel öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla önerilen başlangıç sayfası hizmetlerinden aşağıdaki listede yeralanların faaliyeti sona ermiştir:


 • PageFlakes (Ocak 2012'de sona erdi)
 • iGoogle (1 Kasım 2013'de sona erecek)
 • Windows Live Personalized Experience (start.com olarak başladı, my.Live.com olarak devam etti, daha sonra my.msn.com'a yönlendirildi.) (30 Mart  2010'da sona erdi) 
 • SurfNinja (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • G.ho.st (Nisan 2010'da sona erdi)
 • Google Wave (Nisan 2012'de sona erdi)
 • Eskobo (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • ItsAstart (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • MyGetGo (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • Goovy (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • SuprGlu (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • SurfNinja (22.7.2012 tarihinde erişilemiyor)
 • Flock (Start page değil fakat tarayıcı eklentisi şeklinde diğer sayfaları içerebilen tarayıcı tabanlı PLE ortamı)  (Kompen vd., 2008) (Nisan 2011'de sona erdi) 


Mashup editörleri uzmanlar tarafından daha karmaşık başlangıç sayfaları oluşturmak amacıyla kullanılırlar ve en tanınmışları Microsoft Popfly, Google Mashup Editor ve Yahoo Pipes yazılımlardır (Chatti vd., 2011). Günümüzdeki durum:


 • Microsoft PopFly - Mashup Creator (24 Ağustos 2009'da sona erdi)
 • Google Mashup Editor (15 Ocak 2009'da Google App ile birleştirildi.)


Temmuz 2012 itibariyle hizmeti sürdürmeye devam eden başlangıç sayfası ve mashup editörleri:


 • ProtoPage
 • NetVibes
 • Afrous
 • 24eyes
 • Jimdo
 • SymbalooEdu (Harwwod 2011)
 • My Yahoo (Goodwin-jones, 2009)
 • stHrt (http://en.wikipedia.org/wiki/Sthrt)
 • Favoor
 • Yahoo Pipes


Açık kaynak kodlu, açık erişimli ya da özgür yazılım türünde olmayan yazılımların geleceği her zaman risk altında. Bu nedenle şu anda faaliyetine devam eden yukarıdaki yazılımların gelecekte de kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edeceklerinden kesin olarak emin olmamız mümkün değil. Başlangıç sayfası yaklaşımındaki bu zayıflık nedeniyle pek çok PLE projesinde özgün mimarilere dayalı ve öğrenme etkinlikleri amaçlı mashup altyapıları geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu projeleri gelecekteki yayınlarda ele alacağım.

Yararlanılan kaynaklar

Ivanova, M. (2009). USE OF START PAGES FOR BUILDING A MASHUP PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT TO SUPPORT SELF-ORGANIZED LEARNERS. Serdica J. Computing, 3, 227-238.
Palmér, M., Sire, S., Bogdanov, E., Gillet, D., & Wild, F. (2009). Mapping web personal learning environments. MashUp Personal Learning Environments MUPPLE08 (Vol. 16, pp. 1-2). CEUR Workshop Proceedings. Retrieved from http://ectel09.org/aworkshops.html
Ivanova, M., Multichannel Self-Organized Learning and Research in Web 2.0 Environment, in Kalz, M., Koper, R., Hornung-, V., & Luckmann, M. (2008). 1 Workshop on Technology Support for Self-Organized Learners (TSSOL08)
Kompen, R. T., & Edirisingha, P. (2008). BUILDING WEB 2 . 0-BASED PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS – A. EDEN Research Workshop 2008. Retrieved from http://www.eden-online.org/online/book/papers/124.pdf
Chatti, M. A., Jarke, M., Schroeder, U., & Dahl, D. (2011). Model-Driven Mashup Personal Learning Environments. Int. J. Technology Enhanced Learning, 3(1).
Harwood, B. C. (2011). Using Personal Learning Environments ( PLEs ) to encourage peer learning and learner autonomy. Technology in Pedagogy, (6), 1-6.
Godwin-jones, R. (2009). EMERGING TECHNOLOGIES PERSONAL LEARNING ENVIRONMENTS. Language Learning & Technology, 13(2), 3-9.

18 Temmuz 2012 Çarşamba

Evolution of My PLE and PLN (II)

Kişisel öğrenme ortamımda ve kişisel öğrenme ağımda meydana gelen evrimi (1) sizinle paylaşmaya devam ediyorum. 


Kişisel öğrenme ortamıma Mendeley ve Academia'ya dahil ederek kişisel öğrenme ağının oluşmasını sağlamıştım. Zamanla yazarların bir bölümünü Academia.eu yerine ya da yanısıra ResearchGate akademik ağını tercih ettiğini farkettim ve aynı anda iki sosyal ağı da kullanmaya başladım.


ResearchGate-Logo


ResearchGate bilim insanları ve araştırmacılar için oluşturulmuş bir sosyal ağ hizmeti. Academia ağından bazı farklılıkları var. Örneğin yazarların ortak yazarlarını belirlemekte ve kaydı olmayan fakat ResearchGate ağında yayını olan yazarları da bir ölçüde tanıyabilmekte. Böylece ReseachGate'e kaydını yapmamış ama ortak yazarların yüklediği yayınlardan adının çözümlenmesiyle kendisine ait bir gölge kaydı bulunan yazarları da izleyebilmekteyim.


Bu süre zarfında keşfettiğim diğer bir faydalı araç ise online bağlantı kaydetme ve not alma hizmeti olan Diigo. Diigo uzun süredir kullandığım Delicious'un yapabilediği herşeyi yapabiliyor ve ek olarak not alma, üstünü çizme ve daha gelişmiş bir sosyal ağ oluşturma olanaklarını sunuyor. IE, Chrome,Firefox, Safari, Opera ve Flock tarayıcıları için çok kullanışlı düğmeler ve araç çubukları barındırıyor.


Diigo


Kişisel öğrenme ağım kişisel öğrenme ortamları ve ilgili alanlarda çalışan yazarlardan oluşmakta olmasına rağmen ağ kısa sürede bir kaç yüz yazarı kapsamaya başladı. Her yazar için Academia, ResearchGate, SlideShare, Scribd, Twitter, Diigo'da arama yaparak, bulduğum yazarları izlemeye almaktayım. Her yeni yazarı kontrol edebileceğim ağıma ait temel bir yazar listesinin olması gerektiğini farkettim. 


Bu durumda ağın güncellenmesi ve denetimi için uygun yaklaşımların neler olabileceğini düşünmeye başladım. Çıkış noktam PLE alanında yayın yapan yazarlar olduğu için ve bu yayınları Mendeley'le yönettiğimden dolayı temel liste olarak Mendeleyin yazar listesini kullanmaya karar verdim.  


Başlangıçta Mendeley'de üç ve daha fazla yayını olan yazarları bir Excel sayfasında listeledim. Her yazarın yayınlarının temel konusuna ait bir not düşebileceğim bir sütun ekledim. Bu sütunun yanına Academia, ResearchGate, SlideShare, Scribd, Diigo ve Twitter sütunları ekledim. İlgili Web 2.0 aracında bir kaydı olan izlemeye aldığım her yazar için liste üzerinde işaret koyarak basit bir kontrol listesi oluşturdum. Böylece bir yazarın listede olup olmadığını, ya da bir sosyal ağa kayıtlı olup olmadığını topluca görebilmekteyim.


Bu işlem başarılı olunca ikiden fazla yayını olan yazarları dahil ederek listemi büyüttüm. Bir sonraki aşama PLE konusunda en az bir yayını olan yazarları da bu listeye eklemek olacaktır. Diğer taraftan akademik yayını bulunmayan ama blog sitelerinde PLE konusunda önemli yayınlar gerçekleştiren yazarlar ve sosyal ağlarda kaydı bulunan PLE ile ilgili kurum, kuruluş ve etkinliklerin de bu listeye dahil edilmesi gerekmektedir.

Her ne kadar Mendeley bu süreçte temel listeyi oluşturmakta kullanılsa da, bir yazara ait yayınların yazarın adı kullanılarak diğer ağlarda da aranması ile konuyla ilgili olan fakat gözden kaçan diğer yayınları da bulabilmek ve bu yayınları Mendeley'e yükleyebilmek mümkün olmaktadır. Mendeley'e çok yazarlı bir yayın eklendiğinde Mendeley'in yazar listesi kendiğilinden artmaktadır. Bu nedenle periyodik olarak Mendeley'deki yazar listesine yeni eklenen yazarların Excel kontrol listesinde güncellenmesi gerekmektedir. Böylece kendi kendisini besleyen ve sonuçta alanla ilgili kitaplığın kalitesinin artmasını sağlayan bir döngü oluşmaktadır.


Kişisel öğrenme ağını oluşurmak ve adım adım gelişmesini sağlamak aynı zamanda alanla ilgili bir öğrenme süreci. Yazarları ve yayınları tanımak, gruplandırmak, yorumlamak, atıfları inceleyerek yeniden değerlendirmek bilimsel araştırma için gerekli bir altyapı oluşturmakta. Belirli bir değeri olan bilimsel çalışma yapmak ve yayınlamak ancak böyle bir altyapının  üzerinde gerçekleşebilecektir.


(1) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/07/evolution-of-my-ple-and-pln.html

16 Temmuz 2012 Pazartesi

PLE Conference 2012 Melbourne

PLE Conference 2012'nin Melbourne ayağına ait program sitede eksik yayınlanıyor. Bildiri sunumları için sadece 2 oturum var. Birisinin linki çalışmıyor. diğerinde ise aşağıdaki üç bildiri yeralmakta.
Virtual Professional Learning and Development: Putting the PLE into formal PLD Hazel Owen
Personalising the Student Approach to Tertiary Study through a Self-Assessment Model Sarah-Jane Saravani
How can we create the Cloud Academic: exploring the use of PLNs as a method of staff development and supporting pedagogical change at an Australian university Joyce Seitzinger
Konfereansda çok sayıda çalıştay yeralmakta. Averio'daki çalıştayların listesi:
Build your Responsive Open Learning Environment (ROLE): Experiment with New Learning Technologies and Design your Learning Alexander Mikroyannidis, Denis Gillet, Sylvana Kroop, Daniel Dahrendorf
The ROLE SDK – Widget Development for Responsive Open Learning Environments Kerstin Schmidt and Maren Scheffel
A DIY (do-it-yourself) Information Management Strategy Ricardo Torres Kompen
Workshop on Personal and Social Learning Environments for Schools Ademar Aguiar, Jorge Simões
Content Curation for Personal Learning and Sharing Maria Paula Silva, José Mota, Maria João Spilker 
How do we get more teachers involved with PLEs? Annette Pedersen
Work-based learning strategies for PLEs Maria Perifanou, Graham Attwell
Technologies and software for developing Personal Learning Environments: Building digital contents for PLE Ana Torres, Cristina Novo
Melbourne'daki çalıştayların listesi:
PLEs PLEs Me: A Speed Networking Cafe Keith Kirkwood, Joyce Seitzinger
Academic Identity & the PLE David Marshall, Kim Barbour
Unconferencing the #PLEConf Chair: Joyce Seitzinger
Exploring PLEs Presenter 1: Howard Errey – eWorksPresenter 2: Kim Tairi
Presenter 3: Mark Smithers – Swinburne Online
PLEs & The Future of Education #QandA Panel Panelists: Alec Couros, Inger Mewburn, David Jones, a Mystery Guest?
Konferansa ait ayrı bir site
Konferansa ait güzel bir site http://pleconf.campus.sapo.pt adresinde yeralmakta.

11 Temmuz 2012 Çarşamba

PLE Conference 2012

PLE Conference 2012 Portekiz Aveiro ve Avustralya Melbourne'de bugün yerel saat 14:00'de başladı (http://pleconf.org). Konferans Twitter'dan #pleconf ile izlenebilir. 


Konferansda Aveiro'da sunulacak bildirilerin listesi:
Using SymbalooEDU as a PLE Organizer in Higher Education Victoria Marín, Jesús Salinas and Bárbara de Benito
Building identity in an institutionally supported PLE: the case of SAPO Campus Mónica Aresta, Carlos Santos, Luís Pedro and António Moreira
Steps to reflect on the Personal Learning Environment. Improving the learning process? MªJesús Gallego Arrufat and Vanesa Gámiz Sánchez
Introducing Personal Learning Environments to Informal Learners: Lessons Learned from the OpenLearn Case Study Alexander Mikroyannidis and Teresa Connolly
Developing Work based Personal Learning Environments in Small and Medium Enterprises in the Building and Construction Industries Graham Attwell and Ludger Deitmer
Enhancing Self Regulated Learning skills for improved PLE use: A Problem Based Learning approach Arunangsu Chatterjee and Mahrukh Mirza
Sapo Campus Schools as a disruptive innovation tool: Could it be theeducational Ba? Fátima Pais, Carlos Santos and Luís Pedro
Pedagogical Practices, Personal Learning Environments and the Future ofeLearning Rui Páscoa, Sérgio Lagoa, João Brogueira and José Mota
The impact of culture on personalization of learning environments: Sometheoritical insights Arunangsu Chatterjee and Mahrukh Mirza
Psychological Ownership and Personal Learning Environments: Does theFeeling of Posession and Control Matter? Ilona Buchem
PLE-based eportfolios: towards empowering student teachers’ PLE through  eportfolio processes Gemma Tur and Santos Ramírez
Analysis of Personal Learning Networks in Support of Teachers Presence Optimization Malinka Ivanova, Gabriela Grosseck and Carmen Holotescu
Future Teachers looking for their PLE: the personal learning processes behind Linda Castañeda and Jordi Adell
“Tips for making a movie”, a learning object for autonomous learning Clarissa Rodrigues, Sérgio Ferreira and Lia Raquel Oliveira
First time building of a PLE in an ICT Post Graduation course: which functions and tools João Paz
Evaluating the effectiveness of online social network channels in supporting live events Lisa Harris, Nicole Beale, Tom Brughmans, Chris Phethean and Graeme Earl
Sharing Personal Learning Environments for Widget Based Systems using a Widget Marketplace Daniel Dahrendorf, Diana Dikke and Nils Faltin
Just4me: functional requirements to support informal self-directed learning in a personal ubiquitous environmentIolanda Garcia, Begoña Gros, Mas Xavier, Ingrid Noguera, Sancho Teresa and Jordi Ceballos
Building a shared Personal Learning Environment with SAPO Campus Luís Pedro, Carlos Santos, Sara Almeida and Tim Koch-Grunberg
Drupal as a social environment for personal learningTobias Hölterhof, Michael Kerres and Axel Nattland
Implementing a PLE in a secondary school by using freely available web2.0 tools for engaging students in learning activities Ebrahim Rahimi, Jan van den Berg and Wim Veen
Online Learning Communities: from Personal to Social Learning Environments Miguel Gea, R. Montes, V. Gamiz, B. Roja, R. Raposo, E. Arjona, J.M. de Cordoba
Sapo Campus Schools: Network Learning, Teaching and People Fátima Pais, Carlos Santos and Luís Pedro
Diverse Knowledge Practices through Personal Learning Environments Sabine Reisas


8 Temmuz 2012 Pazar

Evolution of My PLE and PLN


Daha önceki bir yayınımda kendime ait bir kişisel öğrenme ortamını oluşturmaya başladığımı anlatmıştım (1). Başlangıçta bir blog sitesi ve wiki sitesi oluşturmuştum. Ayrıca Delicious, Slidehare ve Scribd sitelerinde bağlantılarımı, sunularımı ve belgelerimi paylaşmaya başlamıştım. Aradan geçen yaklaşık bir ay süre boyunca kişisel öğrenme ortamımda gelişmeler oldu ve kişisel öğrenme ağı yapısına doğru evrildi. 


Haziran ayı içerisinde bilimsel kaynakları yönetmek amacıyla Zotero'yu ve Mendeley'i kullanmayı denedim ve Mendeley'de karar kıldım. Kişisel Öğrenme Ortamları ile ilgili olarak bir klasörde biriktirdiğim makaleleri Mendeley'e aktardım. Böylece bu makalelere herhangi bir bilgisayardan erişebilmeye başladım. Mendeley kendisine yüklenen bir makale dosyasının içerisinden makale adı, yazar adları, yayın tarihi ve yayınlandığı dergiyi çıkarabilmekte ve bu bilgilerle makaleyi indeksleyebilmekte. Bu bilgilere erişemediği bir yayın için Google Scholar'da arama yaparak yayının künyesini oluşturabilmekte. Seçili bir yayınla ilgili referans bilgisi Microsoft Word'e kopyalanabilmekte, Microsoft Word'e kopyalanan referans bilgilerinden "yararlanılan kaynaklar" listesi oluşturabilmekte. Kısacası Mendeley'i kullanmaya başladıktan sonra araştırma verimliliğinde önemli bir artış yaşanmakta ve Mendeley'siz bilimsel çalışma yapmak sıkıntılı bir işe dönüşmekte.


Mendeley'e kişisel öğrenme ortamlarıyla ilgili elimdeki bütün makale, bildiri ve yazıları yükledim. Bu yayınları tarih sırasına göre elden geçirerek her yayının referans listesini taradım. Böylece alanla ilgili referans verilmiş neredeyse tüm yayınları belirleyerek (400'den fazla), bu yayınlara erişmiş ve Mendeley'e yüklemiş oldum.  Elde ettiğim bilgileri başkalarıyla paylaşmak amacıyla kişisel öğrenme ortamlarına ait 2001-2006 kaynakçasını hazırlayarak bir wiki sayfasında yayınladım. 


Yayınları elden geçirirken kişisel öğrenme ortamlarıyla ilgili olarak yazmayı planladığım bildirilerde (2) kullanmak amacıyla önerilen çerçevelerle, kullanılan araçlarla ve geliştirilen ürünlerle ilgili bilgileri derlemeye başladım. Bu bilgilerin üzerinde bir süre çalıştıktan sonra elde ettiğim ilk sonuçları bu blogda yayınlayacağım.


Mendeley'de grup oluşturarak ya da varolan gruplara üye olarak başkalarıyla ortak çalışma yapmak mümkün. PLEs, Personal Learning Environments ve Personal Learning Environments/Mashups for Learning gruplarına üye oldum.


Bu arada yayınları tararken kişisel öğrenme ortamları konusunu kapsayan başlıca projeleri ve Avrupa Birliği projelerini derlemeye çalıştım ve ilk listeyi yayınladım (3). Alana ait bildirileri eksiksiz tarayabilmek amacıyla kişisel öğrenme ortamlarına ait bildirilere yer veren konferans ve çalıştayları saptayarak (4) programlarını gözden geçirdim.


Kişisel öğrenme ortamları bildiri ve makalelerin yanısıra önemli ölçüde bu alanda çalışan yazarların blog sitelerinde de tartışılmaktadır. Bu nedenle blog sitelerine referans verilen yazarların bloglarına üye olmaya başladım. Oluşturduğum blog roll'u hem kendi blog sayfamda listeliyorum, hem de Google Reader ile daha detaylı bir tarama/okuma gerçekleştiriyorum. Böylece kendime ait bir kişisel öğrenme ağı oluşturmaya başlamış oldum.


Facebook, Google+ ve LinkedIn gibi sosyal ağ sitelerine üye olmama ve bu ağlarda alana ait başlıca kişi ve grupları izlememe rağmen akademik dünyada Academia.edu daha etkili olmakta ve sadece akademik amaçlara yönelik kullanılmakta. Bu nedenle bir yıldan uzun süredir üyeliğim olan fakat aktif olarak kullanmadığım Academia.edu. sitesine ağırlık vererek profilimi geliştirdim ve başlıca yayınlarımı yükledim. 


Mendeley kendisine yüklenen bütün yayınları yazarlarına göre indekslediği için, bir yazarı seçerek, o yazara ait tüm yayınları listelemek mümkün. Kendime ait bir kişisel öğrenme ağını geliştirmek amacıyla bu listelerden yararlandım. Bu olanağı kullanarak ilk aşamada  Mendeley'deki kayıtlara göre üçten fazla yayını olan yazarları belirledim. Bu yazarların Academia.edu sitesinde kayıtlarının olup olmadığına baktım ve Academia.edu'da kaydı olan yazarları izlemeye başladım. Bu faaliyetim etkisini hemen gösterdi ve yazarların bir bölümü de beni izlemeye başladı.


Kişisel öğrenme ortamları alanında çalışan yazarların çoğunun kendisine ait blog sitesi bulunmakta. Academia.edu'da izlemeye aldığım yazarların da blog sitelerini belirleyerek (5) izlemeye başladım. Böylece bu yazarların yapmakta olduğu çalışmalar ve bu çalışmalara ait taslaklar hakkında bilgi sahibi olmaya başladım.


Bu arada akademik yayınlarıma internet üzerinden erişilebilirliği artırmak ve çalışmalarımı başkalarıyla paylaşabilmek amacıyla Google Scholar (6) ve Microsoft Academic Search (7) sitelerinde bana ait olan bilgileri geliştirmeye çalıştım.


Böylece Blogger, Wikispaces, Mendeley ve Academia.edu ile kendime bir kişisel öğrenme ağı oluşturmuş oldum ve alana ait akademik ağın içerisine dahil olabildim. Üzerinde çalıştığım yayınları tamamladıktan sonra bu ağın içerisinde daha etkili bir üye olacağımı umut ediyorum.
(1) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/06/kisisel-ogrenme-ortamlarna-giris.html
(2) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/06/akademik-calsmalar.html
(3) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/06/kisisel-ogrenme-ortamlar-projeleri.html
(4) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/06/kisisel-ogrenme-ortamlar-etkinlikleri.html
(5) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/07/ple-blogs.html
(6) http://scholar.google.com.tr/citations?user=PxwhWQcAAAAJ&hl
(7) http://academic.research.microsoft.com/Author/6867112/mehmet-emin-mutlu

PLE Blogs

Kişisel öğrenme ortamları konusunda çalışan başlıca yazarlara ait blog sitelerinin bir listesini (1)'de yayınlamıştım. Bu listeyi daha da geliştirdim ve kendisine referans verilen blog sitelerini, PLE alanında yayın yapan yazarların blog sitelerini, önemli postları, bu alanda çalışma yapan merkezleri, organizasyonların bloglarını ve wiki sitelerini de ekleyerek geniş bir liste elde ettim (2). Bu listeyi mümkün olduğunca alanın dışına çıkmadan geliştirmeye devam edeceğim.
(1) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2012/06/alann-onemli-isimleri.html
(2) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Blogs

5 Temmuz 2012 Perşembe

Başlangıç Sayfası Yaklaşımı ve iGoogle

Kişisel öğrenme ortamı oluşturmak için başlangıç sayfası (start page) kullanımı yaklaşımı pratik fakat riskli bir yaklaşım. Kişilerin her hangi bir ücret ödemeden, RSS okuyucularını, SlideShare, Delicious gibi sitelerini hemen bir başlangıç sayfasına wigdet ya da gadget olarak ekleyebilmeleri ve kullanabilmelerinden dolayı pratik bir yaklaşım. Fakat diğer taraftan kullanılan başlangıç sayfası hizmeti her an sona erebildiğinden dolayı da riskli bir yaklaşım. 


Bu durum 2012 Ocak ayında PageFlakes sitesinin hizmetini sona erdirmesiyle yaşandı. Bu gün ise iGoogle'ın sona erdirileceği Google tarafından duyuruldu (1). 


Gerçekte deneyimli bir kullanıcının bir başlangıç sayfasına ihtiyacı yok. Her kişisel bilgisayar bir kişisel öğrenme ortamıdır. Başlangıç sayfalarının temel faydası web tabanlı olmaları nedeniyle her hangi bir bilgisayarda kişinin başlıca programlarının derli toplu bir biçimde bir ekranda erişilebilir kılmasıdır. 


Bu kolaylığı tablet bilgisayarlar için geliştirilecek bir uygulama ile elde etmek mümkün görünmekte. Örneğin Windows 8 Metro ortamında SplitPage şablonu ile bir başlangıç sayfası oluşturulabilir. ItemsPage'deki her Item içerisine bir web hizmeti yüklenebilir. Kullanıcı ItemsPage'de swipe hareketi ile tüm hizmetlerin listesini görebilir. Herhangi bir hizmete tap yapıldığında o item'a ait açılacak SplitPage'de sayfasına gömülü olan Internet Explorer tarayıcısında seçili olan web sitesi açılabilir. Eğer item'lar "live tile" gibi tasarlanırsa kullanıcı tüm öğrenme ortamına tek bir sayfada hakim olabilecektir.


Böyle bir uygulama W3C Widget Packaging and XML Specification (2) kullanılarak daha da geliştirilebilir.


(1) http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=tr&answer=2664197
(2) http://www.w3.org/TR/widgets/

Kişisel Bilgi Yönetimi

Kişisel Bilgi Yönetimi (Personal Information Management) ile kişisel öğrenme ortamları arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki hem her iki yaklaşımda da ortak teknolojilerin ve ortak etkinliklerin varlığıyla oluşmakta, hem de kişisel süreçlerin birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmasının olanaksız olmasından kaynaklanmaktadır.


Kişisel bilgi yönetimi giderek kişinin tüm yaşamını kapsayacak bilgi yönetimi sistemlerinin geliştirilmesine doğru gelişmektedir. Özellikle giyilebilir bilgisayarlar ve Lifelogging (yaşam günlüğü - günlük etkinliklerin kesintisiz kaydını tutma) teknolojileri kişilerin günlük yaşamlarında gördükleri ve duydukları her bilgiyi kaydetmelerine olanak sağlamaktadır. Kişilerin gördükleri ve duydukları her bilginin içerisine kesinlikle öğrenmek amacıyla gerçekleştirdikleri bütün etkinlikler de girmektedir. 
Böylece bir Google Glass (1), görüntü ve sesin kaydedilebileceği bir bulut ortamı, kaydedilmiş görüntülerde istenilen zamana ait görüntülere erişilmesini sağlayacak bir arama teknolojisi (Google Search) ile bütün öğrenme etkinliklerine ait kayıtlar kişinin yapay hafızasında bulunacaktır ve ezberleme-hatırlama-unutma gibi yetilerde önemli dönüşümler yaşanacaktır.


Hayatın kesintisiz kaydına ait bu gelişmeler kişisel öğrenme ortamlarını kişisel bilgi yönetiminin bir bileşeni haline getirecektir. Kişisel bilgi yönetimi ise kişisel bilgi sistemleriyle birlikte gelişecektir.


Bu ilişkiden dolayı kişisel öğrenme ortamları ile kişisel bilgi yönetimi aynı anda izlemeye çalışmaktayım (2). 


(1) https://plus.google.com/111626127367496192147
(2) http://personalis.wikispaces.com/Personal+Information+Management