11 Haziran 2012 Pazartesi

Kişisel Öğrenme Ortamlarına Giriş

Kişisel öğrenme ortamları ile Nisan 2012 ayı içerisinde Açıköğretim Fakültesi için yazılan "Eğitim Biliminde Yenilikler" kitabındaki "Eğitimde Yeni Teknolojiler" ünitesini hazırlarken ilgilenmeye başladım. 

Öğrenme ortamlar1 ve bilgi yönetimi alanlarındaki düşüncelerimi değerlendirmek amacıyla  bir çalışma yapmaya karar verdim ve 1 Mayıs 2012 tarihinde  Future Learning 2012 konferansı için "A Mobile Information Management Framework Proposal for the Developing of Personal Learning Environments" isimli bir özet gönderdim. Kabul edilirse Kasım ayında bildiriyi sunacağım.


Mayıs 2012 ayı içerisinde Açıköğretim Fakültesi için yazılan Temel Bilgi Teknolojileri kitabındaki "e-Öğrenme" ünitesini hazırlarken e-Öğrenme 2.0 başlığı altında Sosyal Öğrenme ve Kişisel Öğrenme Ortamlarına yer verdim (kitap sonbaharda yayınlanacak). 


14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara ODTÜ'de FutureLearning Uzaktan Eğitim Çalıştayına katıldım. Çalıştayda Prof.Dr. Gonca Telli Yamamato başkanlığındaki "Sosyal Medya ile Öğrenme" çalışma grubunda görev aldım ve diğer katılımcılarla birlikte sosyal öğrenme ortamları konusunda  kısa bir rapor hazırladık.

Kişisel öğrenme ortamları için ansiklopedik bir tanım aşağıdaki gibi verilebilir:
Kişisel öğreme ortamları öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini kontrol altına almalarına ve yönetmelerine yardım eden sistemlerdir. Kişisel öğrenme ortamları öğrenenlere; kendi öğrenme amaçlarını belirlemeleri, kendi öğrenme süreçlerini ve içeriklerini yönetmeleri, öğrenme sürecinde başkalarıyla iletişim kurmaları için gerekli destek sağlar. Kişisel öğrenme ortamları teknik olarak, kendi kendine öğrenen kişinin kullandığı bloglar, wikiler, rss okuyucuları, twitter, facebook gibi bir dizi Web 2.0 teknolojisini entegrasyonunu temsil eder (1).
Bu tanımdan yola çıkarak kendi kişisel öğrenme ortamımı oluşturmak amacıyla başlıca Web 2.0 sitelerine üye olmaya başladım. Haziran ayı başında Twitter, Facebook, Google+,  Delicious, Blogger, Scribd, Flickr, LinkedIn, SlideShare, Zotero, WikiSpaces, Evernote,  SpringPad, Dropbox ve iGoogle sitelerini kullanmaya başlamıştım.

  • Sosyal çevrem için Facebook, teknolojik ilgilerim için Google+, profesyonel çevrem için LinkedIn'de hesap açarak kendime profil oluşturdum.
  • Twitter'da hesap açarak izlemek istediğim kişilere abone oldum.
  • Delicious sitesinde "Kişisel Bilgi Yönetimi" ve "Kişisel Öğrenme Ortamları" stack'lerini oluşturdum ve bağlantılarımı bunlara yerleştirdim (http://delicious.com/meminmutlu). 
  • SlideShare sitesinde açtığım hesaba kişisel konferans, seminer ve panellerde sunmuş olduğum 50'ye yakın sunumu yükleyerek yayınlamaya başladım (http://slideshare.com/memutlu).
  • Scribd sitesine önceki yıllarda sunulmuş 12 bildiri metnimi yükleyerek yayınlamaya başladım (http://www.scribd.com/memutlu).
  • Bir blog sitesi açarak (bu site), kişisel öğrenme ortamları alanında derlediğim bilgileri ve çalışmalarımı paylaşmaya başladım (kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com).
  • Kişisel bilgi sistemleri kapsamındaki bütün konulara ait bilgilerimi bir araya getirmek, hiyerarşik acıdan sınıflandırmak amacıyla bir wiki sitesi oluşturdum (personalis.wikispaces.com [Daha sonra https://meminmutlu.wordpress.com/personalis/ sitesine taşınmıştır]). Bu siteyi daha sonra daha sonra öğrencilerimin ogrup çalışmalalrı yapabilmeleri amacıyla da kullanmayı düşünüyorum. 
  • Kişisel öğrenme ortamları alanındaki diğer blog sitelerine Google Reader ile üye oldum ve takip etmeye başladım.
  • Resimler için Flickr, videolar için YouTube, bulut saklama ortamı için Dropbox (Windows Skydrive ve Google Drive'ın yanısıra), online notlar için Evernote ve Springpad, online magazinler için Scoop.it (http://www.scoop.it/u/memutlu) sitelerine üye oldum.
  • Arama için Google Arama, E-posta için Gmail, takvim için Google Takvim, çeviri için Google Çeviri, belgeler için Google Dokümanlar'ı kullanıyorum. Bu siteler ve üye olduğum diğer siteleri iGoogle'da açtığım sayfalarda biraraya getirdim. Bu amaçla kullanmak için Netvipes ve SymbalooEdu gibi diğer başlangıç sayfası oluşturucularını da incelemeye başladım.

Başlangıç düzeyinde bir kişisel öğrenme ortamı oluşturmuş ve bu ortamı kişisel öğrenme ortamlarını ayrıntılı olarak incelemek amacıyla kullanmaya başlamış oldum. İzleyen günlerde kendi kişisel öğrenme ortamıma ait deneyimlerimi ve ortamda yaptığım geliştirmeleri paylaşmaya devam edeceğim.

Bu aşamada kendi kişisel öğrenme ortamımı öğrenme amacında daha çok araştırma amacıyla kullanmaktayım. Kullanılan altyapı her iki amaç için de uygun olmasına rağmen kişisel öğrenme ortamlarında öğrenme hedeflerinin oluşturulması, amaçların belirlenmesi, öğrenmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri kişisel araştırma ortamlarından farklıdır.

Her öğrenme ya da araştırma süreci temelde bir bilgi yönetimi sürecidir. Bu nedenle bu süreçlerin tanımlanması ve yönetilmesinde pek çok kavram fazlasıyla içiçe girmektedir. İzleyen günlerde kişisel öğrenme ortamları ve başlıca terimlere ait tanımların bir kümesini yayınlayacağım.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.