7 Haziran 2012 Perşembe

Merhaba

Kişisel Öğrenme Ortamları blogu kendi kendine öğrenenler için rehberlik desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Sitenin hedef kitlesi açıköğretim, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, informel öğrenme yöntemleriyle öğrenimlerini sürdüren kişiler ile bu alanla ilgilenen akademisyenler ve profesyonellerdir.


Sitede Kişisel Öğrenme Ortamları (Personal Learning Environments) alanı aşağıdaki başlıklarda incelenmeye çalışılacaktır:


Tanımlar
 • Kişisel öğrenme ortamları
 • Kişisel öğrenme ağları
 • Sosyal öğrenme ortamları
 • e-Öğrenme 2.0
Kişisel öğrenme ortamları oluşturmak için gerekli beceriler
 • Bilişsel beceriler
 • Organizasyonel beceriler
 • Kişisel gelişim yönetimi becerileri
Kişisel öğrenme ortamlarının analizi
 • Kişisel öğrenme yol haritası
 • Kişisel öğrenme gereksinimleri analizi
 • Öğrenme hedefleri
 • Öğrenme stilleri
Kişisel öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi
 • Yaklaşımlar, Çerçeveler
 • PLE Bileşenleri
 • Araçlar
Yönetim
 • Planlama
 • Araçların yönetimi
 • Kişisel kimlik yönetimi
 • İzleme
Değerlendirme
 • Kişisel öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi
 • Kendi kendine değerlendirme
Kuramsal Gelişmeler
 • Connectivizm
Kişisel öğrenme ortamlarından yararlanma deneyimleri
 • Yaşam boyu öğrenme deneyimleri
 • İnformel öğrenme deneyimleri
 • Açık ve uzaktan öğretim deneyimleri
Kurumsal Uygulamalar
 • Formel öğrenmede kişisel öğrenme ortamlarının kullanımı
 • Öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamları ile desteklenen kişisel öğrenme ortamları
 • Sosyal öğrenme destekli öğrenme yönetim sistemleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.