31 Mayıs 2014 Cumartesi

"A Personal Learning Environment Framework for Anadolu University Open Education System Students" Paper Published in Online Journal JRET

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" Makalesi JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

24-26 Nisan 2014 tarihinde Antalya'da düzenlenen "ICONTE-2014 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications" konferansında sunmuş olduğum"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Öğrencileri İçin Bir Kişisel Öğrenme Ortamı Çerçevesi" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org) yayınlandı. 

Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.mutlu.pdf adresinden erişilebilir.