29 Nisan 2013 Pazartesi

Usage Level Of Academic Social Networks By Academic Staff: Anadolu University Example

Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği

2012-2013 Öğretim yılı Güz döneminde UZE613 Uzaktan Eğtimde Yeni Teknolojiler isimli doktora dersinde Öğr. Gör. Emel Güler ile birlikte hazırlamış olduğumuz "Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağlari Kullanim Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği" isimli bildiriyi 25-27 Nisan  2013 tarihlerinde Antalya'da  düzenlenen "4th International Conference On New Trends In Education and Their Implications 2013" konferansında sundum.Bu çalışmada Akademik Sosyal Ağlar ele alınarak, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının akademik sosyal ağları kullanımı üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 

19 Nisan 2013 Cuma

The PLE Conference 2013

The PLE Conference 2013, Personal Learning Environments: Learning and Diversity in the Cities of the Future

Kişisel Öğrenme Ortamları Konferansının dördüncüsü bu yıl 10-12 Haziran'da Berlin/Almanya ve Melbourne/Avustralya'da aynı anda düzenleniyor (http://pleconf.org/).

Konferansda ele alınması beklenen konular şunlar:
 • Concepts, scenarios and technologies for fostering diversity with PLEs 
 • Concepts, scenarios, technologies for learning in smart urban spaces 
 • General theories and frameworks for PLE
 • Technologies and software for developing PLE
 • Pedagogical and didactic approaches to Personal Learning Environments
 • Personal Learning Environments and Personal Learning Networks (PLN)
 • PLE and Massive Open Online Courses (MOOC)
 • Personal Learning Environments, Open Badges and Gamification
 • PLEs in practice: case studies, good practice and approaches to PLEs
 • PLEs in education: new approaches and managing change in education
 • PLEs in organisations: new approaches and change in enterprises
 • PLEs at work: PLEs work-based learning and vocational training
 • PLEs in context: PLEs for contextual learning such as mobile learning
 • PLE vision: emerging technologies and innovative approaches to PLEs