27 Haziran 2012 Çarşamba

Kişisel Öğrenme Ortamları Dersleri

Kişisel öğrenme ortamları konusu ilgi çekmeye başlayınca 2010 ve 2011 yıllarında Downes ve Siemens önülüğünde PLE ve PLN ile Connectivism ve Connective Knowledge konularında halka açık dersler verilmeye başladı. Bu derslerde hem alanın başlıca makaleleri, bildirileri ve sunularına yer veriliyor, hem de özgün olarak hazırlanmış videolarla ders anlatılıyor.


Diğer taraftan 2011' de StellarNet projesi  kapsamında bir dizi eğitim faaliyeti düzenlendi. Tanınmış çok sayıda yazarın görev aldığı bu derslerin webcast'leri ve ders içerikleri Open Univerity tarafından yayınlanıyor.


2012'de ROLE projesiyle ilgili bir ders ile Self Regulated Learning konusunda bir başka ders Open University'de verilmeye başlandı.


Kişisel öğrenme ortamlarına yönelik dersleri içeren bir wiki sayfası oluşturdum (1). Yeni dersleri belirledikçe bu sayfaya ekleyeceğim.
(1) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Courses

25 Haziran 2012 Pazartesi

Kişisel Öğrenme Ortamları Etkinlikleri

Kişisel Öğrenme Ortamı terimi ilk kez Kasım 2004 yılında Oxford'da düzenlenen JISC/CETIS Konferansındaki PLE Temalı sunumda kullanıldı. Bu toplantıdan sonra giderek artan sayıda içinde PLE oturumu bulunana ya da bütünüyle PLE konusuna ayrılmış konfernaslar düzenleneye başladı. Kapsamında Kişisel Öğrenme Ortamlarıyla ilgili bildirilere yer veren konferansların ve çalıştayların listesinin oluşturmaya başladım (1). Mümkün olduğunda konferans bildirilerine ait bağlantıları da eklemeye çalışacağım.


(1) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Conferences+and+Workshops

22 Haziran 2012 Cuma

Kişisel Öğrenme Ortamları Projeleri

Kişisel öğrenme ortamları alanındaki çalışmalar 2000'lerin başında İngiltere'de JISC/CETIS bünyesindeki bir projeyle başlamıştı. Bu projeyi çoğunluğu Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen başka projeler izledi. Kişisel öğrenme ortamlarına ait projelerde Mash-Up, SOA, Semantic Web, Widget gibi konulara yoğunlaşılmakta ve ortaya kullanılabilir ürünler çıkmaktadır.


Kişisel öğrenme ortamlarına ait projeleri bir wiki sayfasında (1) listelemeye başladım. Bu projelere ait ürünleri kullandıkça yorumlarımı bu blogda yazacağım.(1 ) http://personalis.wikispaces.com/PLE+Projects

18 Haziran 2012 Pazartesi

Akademik Çalışmalar

Kişisel Öğrenme Ortamlarıyla ilgili üç ayrı koldan çalışma yapıyorum. Birinci çalışmada FutureLearning 2012'ye gönderdiğim "A Mobile Information Management Framework Proposal for the Developing of Personal Learning Environments" isimli bildiri ile kişisel öğrenme ortamları çerçevelerini inceliyorum. İkinci çalışmada AECT 2012'ye gönderdiğim "Technological Developments Observed in the PLE Diagrams and Sustainability" isimli bildiri ile kişisel öğrenme ortamlarında kullanılan Web 2.0 araçlarını ele alıyorum. Üzerinde çalıştığım diğer bir konu ise "2001-2012 döneminde geliştirilen PLE Mash-Up projelerinin genel bir değerlendirmesi" ile ilgili olacak.15 Haziran 2012 Cuma

Kişisel Öğrenme Ortamları 2001-2006 Bibliyografyası

Bu sayfamızda kişisel öğrenme ortamları için 2001-2006 dönemine ait gerçekleştirdiğimiz ayrıntılı bir yayın taramasına yer veriyoruz (1).


Kişisel öğrenme ortamları alanındaki yayınlar 2001'de başlamasına rağmen 2006 yılında artış göstermiştir. İlk yıllarda İngiltere'de Bulton Üniversitesindeki JISC - CETIS (Centre for Educational Technology and Interoperability Standards) merkezindeki araştırmaların ve projelerin başı çektiği görülmektedir. Bu yıllarda daha çok proje raporu vb. yayınlar bulunmakta, akademik yayın çok fazla bulunmamaktadır. Kişisel öğrenme ortamları 2005 ve 2006 yıllarında blog sitelerinde artan oranda tartışılmaya başlanmıştır. 


İlk yıllara ait literatür taramasında çok sayıda kaynağın internet adresi bağlantısının kopmuş olduğu görülmüş ve bu kaynakların günümüzdeki adresleri aranarak bağlantılar güncellenmiştir. Birincil kaynaklardaki atıflardan yola çıkılarak o döneme ait birincil kaynakların yanısıra, atıf verilmiş ikinci kaynaklara da bibliyografyada yer verilmiştir.


Kişisel öğrenme ortamlarıyla ilgiilenen yazarların o döneme ait blog sayfaları incelenerek, önemli bulunanlar listeye eklemiştir.
(1) http://personalis.wikispaces.com/Personal+Learning+Environments

14 Haziran 2012 Perşembe

Kişisel Öğrenme Ortamı Nedir?

Buchem ve arkadaşlarına göre Kişisel Öğrenme Ortamları konusundaki çalışmalar 21. Yüzyılın başında Oleg Liber, Dave Tosh, Scott Wilson, Graham Attwell ve Stephen Downes tarafından başlatıldı. Kişisel Öğrenme Ortamı terimi ilk kez 2001 yılında Olivier ve Liber’e ait bir makalede ((Olivier & Liber, 2001)) kullanıldı (Buchem, Attwell, & Torres, 2011).

Kişisel öğrenme ortamlarının ortaya çıkışının sanal öğrenme ortamlarına yönelik tartışmalarla başladığı, 2004’den sonra Web 2.0 dünyasında yaşanan gelişmelerle de olgunlaştığı görülmektedir.

Kişisel öğrenme ortamları için önerilen tanımların bir listesini oluşturmaya Ilona Buchem’in “Personal Learning Environments (PLEs) A Collection of Definitions” sunumundaki tanımlarla başlayacağız. (Buchem, 2010). 

Buchem bu tanımları internetteki kaynaklardan topladığı için bazılarına ait bağlantıların çalışmadığı görülmektedir. Buchem’in seçtiği yazarlar Kişisel Öğrenme Ortamlarını açıklamak amacıyla değişik kavramlara başvurmuşlardır:

Personal learning center
“ The e-learning application (…) begins to look very much like a blogging tool. It represents one node in a web of content, connected to other nodes and content creation services used by other students. It becomes, not an institutional or corporate application, but a personal learning center , where content is reused and remixed according to the student's own needs and interests. It becomes, indeed, not a single application, but a collection of interoperating applications — an environment rather than a system.” Stephen Downes,

Facility
“ A Personal Learning Environment is a facility for an individual to access, aggregate, configure and manipulate digital artifacts of their ongoing learning experiences.” Ron Lubensky,

Interface
“ The PLE is a unique interface into the owners digital environment. It integrates their personal and professional interests (including their formal and informal learning), connecting these via a series of syndicated and distributed feeds.” Terry Anderson,

System
“ Personal Learning Environments are systems that help learners take control of and manage their own learning. This includes providing support for learners to set their own learning goals, manage their learning; managing both content and process, communicate with others in the process of learning and thereby achieve learning goals. A PLE may be composed of one or more sub-systems: As such it may be a desktop application, or composed of one or more web-based services.” Mark van Harmelen,

Educational manifestation of the web
“ Where the LMS is vertically integrated and institutionally centralized, the PLE is the educational manifestation of the web ’s small pieces loosely joined.” Jonathan Mott,

Personal space/Social landscape
“ A PLE is not only a personal space , which belongs to and is controlled by the learner, but is also a social landscape that offers means to connect with other personal spaces in order to leverage knowledge within open and emergent knowledge ecologies. (…)The distributed PLEs can be loosely connected to build a knowledge ecology (which) is open, distributed, diverse, emergent, self-organized, and learner-controlled.” Mohamed Amine Chatti,

Ecosystem
“ An ecosystem of connected educational resources facilitated by a (large) set of tools and fueled by collaboration opportunities facilitating the consumption of content that enables an increased understanding of specific knowledge domains.” Lee Kraus,

Collection of tools/Conceptual notions
“ PLEs aren’t an entity, structural object or software program in the sense of a learning management system. Essentially, they are a collection of tools , brought together under the conceptual notion of openness, interoperability, and learner control. As such, they are comprised of two elements – the tools and the conceptual notions that drive how and why we select individual parts. PLEs are a concept-entity.” George Siemens,

Knowledge Network (digital & non-digital)
“ My personalized learning environment is a knowledge network that includes my browser favorites, my RSS feeds, my electronic documents and so on. But it's also non-digital and not easily captured in my browser. It includes my wife, friends and work colleagues, my tennis coach, my books, magazines and newspapers, the TV I watch, the films I see, the radio programmes that I listen to.” Clive Shepherd,

A new approach
“ Yet for all the talk there was no consensus on what a Personal Learning Environment (PLE) might be. The only thing most people seemed to agree on was that it was not a software application. Instead it was more of a new approach to using technologies for learning . Underpinning a number of the discussions was the issue of what role teachers and institutions would play if learners themselves developed and controlled their own online learning environment.” Graham Attwell,

A new pattern of users’ practices
“ We characterize this new pattern a Personal Learning Environment, although unlike the VLE this is primarily a pattern concerned with the practices of users in learning with diverse technologies , rather than a category of software. ” Scott Wilson et al.,


Sonraki blog sayfalarımda kişisel öğrenme ortamlarının tanımlarını tarihsel gelişimine göre inceleyeceğim.


Yararlanılan kaynaklar

Buchem, I. 2010. Definitions of Personal Learning Environment (PLE). Presentation for PLE Conference in Barcelona, July 8-9 2010. URL: http://www.slideshare.net/ibuchem/definitions-of-personal-learning-environment-ple- 4029277
Buchem, I., Attwell, G., & Torres, R. (2011). Understanding Personal Learning Environments: Literature review and synthesis through the Activity Theory lens. Proceedings of the The PLE Conference 2011.
Olivier, B., & Liber, O. (2001). Lifelong Learning: The Need for Portable Personal Learning Environments and Supporting Interoperability Standards. Retrieved from http://wiki.cetis.ac.uk/images/6/67/Olivierandliber2001.doc


11 Haziran 2012 Pazartesi

Kişisel Öğrenme Ortamlarına Giriş

Kişisel öğrenme ortamları ile Nisan 2012 ayı içerisinde Açıköğretim Fakültesi için yazılan "Eğitim Biliminde Yenilikler" kitabındaki "Eğitimde Yeni Teknolojiler" ünitesini hazırlarken ilgilenmeye başladım. 

Öğrenme ortamlar1 ve bilgi yönetimi alanlarındaki düşüncelerimi değerlendirmek amacıyla  bir çalışma yapmaya karar verdim ve 1 Mayıs 2012 tarihinde  Future Learning 2012 konferansı için "A Mobile Information Management Framework Proposal for the Developing of Personal Learning Environments" isimli bir özet gönderdim. Kabul edilirse Kasım ayında bildiriyi sunacağım.


Mayıs 2012 ayı içerisinde Açıköğretim Fakültesi için yazılan Temel Bilgi Teknolojileri kitabındaki "e-Öğrenme" ünitesini hazırlarken e-Öğrenme 2.0 başlığı altında Sosyal Öğrenme ve Kişisel Öğrenme Ortamlarına yer verdim (kitap sonbaharda yayınlanacak). 14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara ODTÜ'de FutureLearning Uzaktan Eğitim Çalıştayına katıldım. Çalıştayda Prof.Dr. Gonca Telli Yamamato başkanlığındaki "Sosyal Medya ile Öğrenme" çalışma grubunda görev aldım ve diğer katılımcılarla birlikte sosyal öğrenme ortamları konusunda  kısa bir rapor hazırladık.


Kişisel öğrenme ortamları için ansiklopedik bir tanım aşağıdaki gibi verilebilir:
Kişisel öğreme ortamları öğrenenlerin kendi öğrenme süreçlerini kontrol altına almalarına ve yönetmelerine yardım eden sistemlerdir. Kişisel öğrenme ortamları öğrenenlere; kendi öğrenme amaçlarını belirlemeleri, kendi öğrenme süreçlerini ve içeriklerini yönetmeleri, öğrenme sürecinde başkalarıyla iletişim kurmaları için gerekli destek sağlar. Kişisel öğrenme ortamları teknik olarak, kendi kendine öğrenen kişinin kullandığı bloglar, wikiler, rss okuyucuları, twitter, facebook gibi bir dizi Web 2.0 teknolojisini entegrasyonunu temsil eder (1).
Bu tanımdan yola çıkarak kendi kişisel öğrenme ortamımı oluşturmak amacıyla başlıca Web 2.0 sitelerine üye olmaya başladım. Haziran ayı başında Twitter, Facebook, Google+,  Delicious, Blogger, Scribd, Flickr, LinkedIn, SlideShare, Zotero, WikiSpaces, Evernote,  SpringPad, Dropbox ve iGoogle sitelerini kullanmaya başlamıştım.

 • Sosyal çevrem için Facebook, teknolojik ilgilerim için Google+, profesyonel çevrem için LinkedIn'de hesap açarak kendime profil oluşturdum.
 • Twitter'da hesap açarak izlemek istediğim kişilere abone oldum.
 • Delicious sitesinde "Kişisel Bilgi Yönetimi" ve "Kişisel Öğrenme Ortamları" stack'lerini oluşturdum ve bağlantılarımı bunlara yerleştirdim (http://delicious.com/meminmutlu). 
 • SlideShare sitesinde açtığım hesaba kişisel konferans, seminer ve panellerde sunmuş olduğum 50'ye yakın sunumu yükleyerek yayınlamaya başladım (http://slideshare.com/memutlu).
 • Scribd sitesine önceki yıllarda sunulmuş 12 bildiri metnimi yükleyerek yayınlamaya başladım (http://www.scribd.com/memutlu).
 • Bir blog sitesi açarak (bu site), kişisel öğrenme ortamları alanında derlediğim bilgileri ve çalışmalarımı paylaşmaya başladım (kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com).
 • Kişisel bilgi sistemleri kapsamındaki bütün konulara ait bilgilerimi bir araya getirmek, hiyerarşik acıdan sınıflandırmak amacıyla bir wiki sitesi oluşturdum (personalis.wikispaces.com). Bu siteyi daha sonra daha sonra öğrencilerimin ogrup çalışmalalrı yapabilmeleri amacıyla da kullanmayı düşünüyorum. 
 • Kişisel öğrenme ortamları alanındaki diğer blog sitelerine Google Reader ile üye oldum ve takip etmeye başladım.
 • Resimler için Flickr, videolar için YouTube, bulut saklama ortamı için Dropbox (Windows Skydrive ve Google Drive'ın yanısıra), online notlar için Evernote ve Springpad, online magazinler için Scoop.it (http://www.scoop.it/u/memutlu) sitelerine üye oldum.
 • Arama için Google Arama, E-posta için Gmail, takvim için Google Takvim, çeviri için Google Çeviri, belgeler için Google Dokümanlar'ı kullanıyorum. Bu siteler ve üye olduğum diğer siteleri iGoogle'da açtığım sayfalarda biraraya getirdim. Bu amaçla kullanmak için Netvipes ve SymbalooEdu gibi diğer başlangıç sayfası oluşturucularını da incelemeye başladım.

Başlangıç düzeyinde bir kişisel öğrenme ortamı oluşturmuş ve bu ortamı kişisel öğrenme ortamlarını ayrıntılı olarak incelemek amacıyla kullanmaya başlamış oldum. İzleyen günlerde kendi kişisel öğrenme ortamıma ait deneyimlerimi ve ortamda yaptığım geliştirmeleri paylaşmaya devam edeceğim.


Bu aşamada kendi kişisel öğrenme ortamımı öğrenme amacında daha çok araştırma amacıyla kullanmaktayım. Kullanılan altyapı her iki amaç için de uygun olmasına rağmen kişisel öğrenme ortamlarında öğrenme hedeflerinin oluşturulması, amaçların belirlenmesi, öğrenmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri kişisel araştırma ortamlarından farklıdır.


Her öğrenme ya da araştırma süreci temelde bir bilgi yönetimi sürecidir. Bu nedenle bu süreçlerin tanımlanması ve yönetilmesinde pek çok kavram fazlasıyla içiçe girmektedir. İzleyen günlerde kişisel öğrenme ortamları ve başlıca terimlere ait tanımların bir kümesini yayınlayacağım.


(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_Learning_Environment

7 Haziran 2012 Perşembe

Dergiler

Kişisel Öğrenme Ortamlarına ait araştırmalara ağırlık veren dergilerden bazıları:


International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE)

(http://www.igi-global.com/journal/international-journal-virtual-personal-learning/1134)

Interactive Learning Environments (ILE)

Kişisel Öğrenme Ortamları Sempozyumları

Kişisel Öğrenme Ortamları alanına özgü sempozyumlar 2010 yılından itibaren düzenlenmektedir.


The PLE Conference 2010

Barcelona, İspanya'da 8-9 Temmuz 2010'da düzenlendi.


Sempozyum bildirileri yayından kaldırılmış durumda ama şu adresdeki kopyalara erişilebilir.


http://pleconference.citilab.eu/wp-content/uploads/2010/ sayfasında 06 ve 09 isimli klasörlere bakılmalı.


The PLE Conference 2011

University of SouthHampton'da 11-13 Temmuz 2011'de düzenlendi (http://www.pleconf.com/).


Konferans bildirileri kaldırılmış durumda. Sunulara şuradan erişilebilir: http://www.slideshare.net/PLE_SOU

The PLE Conference 2012

2012 PLE konferansı 11-13 Temmuz 2012'de aynı anda hem Aveiro, Portekiz'de hem de Melbourne, Avustralya'da düzenlenecek (http://pleconf.org).


Alanın Önemli İsimleri

Kişisel Öğrenme Ortamları alanında çalışan önemli isimler ve kendilerine ait blog siteleri için bir başlangıç listesini (1)'den yararlanarak oluşturabiliriz.

George Siemens
Ilona Buchem

(1) Understanding Personal Learning Environments: Literature review andsynthesis through the Activity Theory Lens

Merhaba

Kişisel Öğrenme Ortamları blogu kendi kendine öğrenenler için rehberlik desteği sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Sitenin hedef kitlesi açıköğretim, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, informel öğrenme yöntemleriyle öğrenimlerini sürdüren kişiler ile bu alanla ilgilenen akademisyenler ve profesyonellerdir.


Sitede Kişisel Öğrenme Ortamları (Personal Learning Environments) alanı aşağıdaki başlıklarda incelenmeye çalışılacaktır:


Tanımlar
 • Kişisel öğrenme ortamları
 • Kişisel öğrenme ağları
 • Sosyal öğrenme ortamları
 • e-Öğrenme 2.0
Kişisel öğrenme ortamları oluşturmak için gerekli beceriler
 • Bilişsel beceriler
 • Organizasyonel beceriler
 • Kişisel gelişim yönetimi becerileri
Kişisel öğrenme ortamlarının analizi
 • Kişisel öğrenme yol haritası
 • Kişisel öğrenme gereksinimleri analizi
 • Öğrenme hedefleri
 • Öğrenme stilleri
Kişisel öğrenme ortamlarının tasarımı ve geliştirilmesi
 • Yaklaşımlar, Çerçeveler
 • PLE Bileşenleri
 • Araçlar
Yönetim
 • Planlama
 • Araçların yönetimi
 • Kişisel kimlik yönetimi
 • İzleme
Değerlendirme
 • Kişisel öğrenme ortamlarının değerlendirilmesi
 • Kendi kendine değerlendirme
Kuramsal Gelişmeler
 • Connectivizm
Kişisel öğrenme ortamlarından yararlanma deneyimleri
 • Yaşam boyu öğrenme deneyimleri
 • İnformel öğrenme deneyimleri
 • Açık ve uzaktan öğretim deneyimleri
Kurumsal Uygulamalar
 • Formel öğrenmede kişisel öğrenme ortamlarının kullanımı
 • Öğrenme yönetim sistemleri ve sanal öğrenme ortamları ile desteklenen kişisel öğrenme ortamları
 • Sosyal öğrenme destekli öğrenme yönetim sistemleri