27 Kasım 2013 Çarşamba

Design of a Personal Knowledge Base System based on Lifelogging

Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı 

Örtük bilginin açık bilgiye transferi bilgi yönetiminin odaklandığı konulardan birisidir. Kişisel yaşam günlüğü sistemleri ile yaşam deneyimlerinin kayda alınması ve bu kayıtların yorumlanmasıyla bireyler hem yaşam deneyimlerini yönetebilmekte, hem de sahip oldukları örtük bilgiyi keşfederek kayda alabilmeleri için bir yönteme sahip olmaktadırlar. Bu ilişkiyi incelemek amacıyla kişisel bilgi sistemlerinin temel kavramlarından birisi olan  "Kişisel Bilgi Yönetimi" literatürünü taramaya başladım (1), (2). Bulgularımı önceki çalışmalarımla birlikte değerlendirerek (3), (4) kişisel bilgi tabanlarının yaşam günlüğü sistemleriyle desteklenmesi durumunda elde edilecek olanakları belirlemeye çalıştım. Elde ettiğim uygulama sonuçlarını "Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi" isimli bir bildiri olarak 9-11 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenecek olan "İnet-Tr'13 - XVIII. Türkiye'de İnternet Konferansı" na gönderdim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum.Yaşam Günlüğüne Dayalı Bir Kişisel Bilgi Tabanı Sistemi Tasarımı

Mehmet Emin Mutlu1
1 Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Kişisel bilgi tabanları bireyin kişisel bilgisini ifade edebilmesine, yakalayabilmesine ve daha sonra erişebilmesine olanak sağlayan elektronik araçlardır. Kişisel bilgi tabanları Nonaka ve Tageuchi’nin SECI modelindeki örtük bilgi ile açık bilgi arasındaki dönüşümleri belirleyen “dışsallaştırma”, “içselleştirme”, birleştirme” ve “ sosyalleştirme” adımlarına ait kayıtları da tutabilmelidirler. Bu amaçla bu çalışmada bireyin bütün bilgi çalışması deneyimlerinin ekran görüntüsü ve kamera görüntüsü ile kaydedilmesini sağlayan bir yaşam günlüğü sistemiyle bütünleşik bir kişisel bilgi tabanı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sisteme ait bir yazılım geliştirilmiş ve beş ay süreyle uygulanarak elde edilen deneyimler yorumlanmıştır. Çalışmada ayrıca tasarlanan sistemin gelecekteki geliştirilmesine yönelik tartışmalara yer verilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kişisel Bilgi Tabanı, Yaşam Günlüğü, Kişisel Bilgi Yönetimi,  Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi, Örtük Bilgi


Notlar
(1) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/09/personal-knowledge-base.html
(2) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/10/personal-knowledge-management-literature.html
(3) http://personalinformationsystems.blogspot.com/2013/11/development-of-multi-device-based_10.html
(4) http://kisiselogrenmeortamlari.blogspot.com/2013/10/a-proposal-of-system-for-management-of.html

1 Kasım 2013 Cuma

Development of a Multi-Device Based Lifelogging System for Capturing of Learning Experiences - Published in Online Journal JRET

Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi - JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

7-9 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan "2nd World Conference on Educational and Instructional Studies - WCEIS 2013" konferansına göndermiş olduğum ve kabul edilmiş olan "Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi İçin Çoklu Cihaz Tabanlı Bir Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and Teaching - http://jret.org) yayınlandı.

Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/28.mutlu.pdf adresinden erişilebilir.