26 Mart 2015 Perşembe

New Trends in e-Learning Standarts

e-Öğrenme Standartlarında Yeni Eğilimler

Anadolu Üniversitesinde 4-6 Şubat 2015 tarihleri arasında düzenlenen Akademik Bilişim’15 konferansında “Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Teknolojilerin Kullanımı” isimli panelde sunmuş olduğum "e-Öğrenme standartlarında Yeni Eğilimler" isimli sununun tam metnini basılmak üzere tamamladım.


E-Öğrenme Standartlarında Yeni Yönelimler

Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir


Özet
2000’li yılların başında tasarlanan ve bütün dünyada yaygın kabul gören SCORM modeli e-Öğrenme ders içeriklerinin paketlenmesi, öğrenme yönetim sistemlerine yüklenmesi ve öğrenenin derse ait bileşenlerdeki temel davranışlarının kaydedilmesinde bir standart haline gelmiştir. 2010’lu yıllara gelindiğinde öğrenme teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve öğrenenlerin öğrenme yönetim sistemleri dışındaki deneyimlerinin de önem kazanması SCORM modelinin yetersiz kalmasına neden olmuş ve yeni gereksinimleri karşılayacak mimarilerin geliştirilmesine başlanmıştır. Bu çalışmada, ADL kurumunun başlattığı ve SCORM sonrası gereksinimlere yanıt vermesi öngörülen “Yetiştirme ve Öğrenme Mimarisi”, “Sanal Dünya Çerçevesi” ve “Öğrenme için Kişisel Yardımcı” projeleri incelenecek ve e-Öğrenmenin 2020’li yıllardaki yapısı tartışılacaktır. Çalışmada ayrıca, “Yetiştirme ve Öğrenme Mimarisi” nin bir parçası olan ve deneyim izleme amacıyla geliştirilen “Experience API” ve “Öğrenme Kayıtları Deposu” yapılarının ayrıntıları incelenerek, bu alanda uygulama geliştirecek olanlara yol gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler
e-Öğrenme standartları, SCORM, yetiştirme ve öğrenme mimarisi, deneyim izleme, Experience API, LRS, öğrenen profilleri, yetkinlik ağları, içerik aracılığı, sanal dünya çerçevesi, öğrenme için kişisel yardımcı


Learning Experiences Context Model

Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli

Bu yıl 24-26 Nisan 2015 tarihileri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler Kongresi – ICONTE 2015'e gönderdiğim "Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli" isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edildi:
Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli

Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 
memutlu@anadolu.edu.tr


Özet

Öğrenme deneyimleri yaşam deneyimleri içerisinde yeralırlar ve her öğrenme deneyimine yaşam deneyimlerinin temel bağlamları eşlik eder. Bağlamlar deneyimlerin daha sonra anımsanması, farkına varılması ve anlamlandırılması için gereklidirler. Benzer deneyimler benzer bağlamlara sahip olduğu için deneyimlerin sınıflandırılması ve deneyimlere ait kişisel bilgi tabanının yönetimi için etkili bir bağlam modeline gereksinim vardır. Bu çalışmada öncelikle öğrenme süreçleri için alanyazınında önerilen bağlam modelleri taranarak eleştirel açıdan incelenmiştir. Ardından “yaşam deneyimleri bağlam modeli (LECOM)”nden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yaşam günlüğü ile yakalanmasına dayalı bir yaklaşımla birlikte uygulanabilecek “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” geliştirilmiştir. Önerilen “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” için biçimsel ontolojiler oluşturmak amacıyla iki farklı ontoloji editöründen yararlanılmış ve modelin anlamsal çıkarımlar yapmak açısından etkinliği çeşitli örneklerle incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” değerlendirilerek, bu model ile gerçekleştirilebilecek çalışmalar, uygulama alanları ve modelin pratik gereksinimleri karşılaması için yapılabilecek geliştirmeler tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler: yaşam deneyimleri bağlam modeli, öğrenme deneyimleri, öğrenme bağlamları, ontoloji, anlamsal ağ