5 Temmuz 2012 Perşembe

Kişisel Bilgi Yönetimi

Kişisel Bilgi Yönetimi (Personal Information Management) ile kişisel öğrenme ortamları arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki hem her iki yaklaşımda da ortak teknolojilerin ve ortak etkinliklerin varlığıyla oluşmakta, hem de kişisel süreçlerin birbirlerinden kesin çizgilerle ayrılmasının olanaksız olmasından kaynaklanmaktadır.


Kişisel bilgi yönetimi giderek kişinin tüm yaşamını kapsayacak bilgi yönetimi sistemlerinin geliştirilmesine doğru gelişmektedir. Özellikle giyilebilir bilgisayarlar ve Lifelogging (yaşam günlüğü - günlük etkinliklerin kesintisiz kaydını tutma) teknolojileri kişilerin günlük yaşamlarında gördükleri ve duydukları her bilgiyi kaydetmelerine olanak sağlamaktadır. Kişilerin gördükleri ve duydukları her bilginin içerisine kesinlikle öğrenmek amacıyla gerçekleştirdikleri bütün etkinlikler de girmektedir. 
Böylece bir Google Glass (1), görüntü ve sesin kaydedilebileceği bir bulut ortamı, kaydedilmiş görüntülerde istenilen zamana ait görüntülere erişilmesini sağlayacak bir arama teknolojisi (Google Search) ile bütün öğrenme etkinliklerine ait kayıtlar kişinin yapay hafızasında bulunacaktır ve ezberleme-hatırlama-unutma gibi yetilerde önemli dönüşümler yaşanacaktır.


Hayatın kesintisiz kaydına ait bu gelişmeler kişisel öğrenme ortamlarını kişisel bilgi yönetiminin bir bileşeni haline getirecektir. Kişisel bilgi yönetimi ise kişisel bilgi sistemleriyle birlikte gelişecektir.


Bu ilişkiden dolayı kişisel öğrenme ortamları ile kişisel bilgi yönetimi aynı anda izlemeye çalışmaktayım (2). 


(1) https://plus.google.com/111626127367496192147
(2) http://personalis.wikispaces.com/Personal+Information+Management

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.