25 Ocak 2013 Cuma

My Personal Research Process

Kişisel Araştırma Sürecim (Beta)

Bu yayında kişisel araştırma ortamımda uygulamakta olduğum kişisel araştırma sürecim hakkında bilgi vereceğim. Kişisel araştırma ortamları ve bu ortamlar kullanılarak yürütülen araştırma süreçleri sürekli beta durumundadır ve sürekli geliştirilmeye açıktır. Bu nedenle kişisel araştırma ortamım ve kişisel araştırma sürecim konusunda gelişmeler oldukça burada yayınlamaya çalışacağım.
Kişisel araştırma sürecimi dört başlık altında toplamış olduğum faaliyetlerle tanıtacağım. Bu faaliyetlerin listesi genel bir liste olup, araştırmadan araştırmaya bu listedeki faaliyetlerin sırası ve önemi değişebilmektedir. 
 • Kaynakları Yönetmek
 • Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Araştırma Yapmak
 • Ağ oluşturmak
Kaynakları Yönetmek
 • Alanla ilgili anahtar kelimeleri belirlemek
 • Kaynakları Belirlemek (Üniversite kütüphanesi, Google Scholar, ...)
 • Alanla ilgili wiki ve blog sitelerini belirlemek
 • Kaynakları işaretlemek (Diigo)
 • Konuyla ilgili sık yayın yapılan dergileri belirlemek ve bu dergilerin diğer sayılarını taramak
 • Konuyla ilgili araştırmalara sık yer verilen sempozyum, konferans ve çalıştayları belirlemek ve bu etkinliklerdeki diğer yayınları taramak, aynı işlemi diğer yıllardaki etkinlikler için gerçekleştirmek
 • Alanla ilgili gerçekleştirilmiş projeleri belirlemek ve "project deliverables" dosyalarını belirlemek
 • Kaynakları edinmek ve biraraya getirmek (Mendeley)
 • Çapraz tarama yaparak eksik kaynakları belirlemek (Varolan kaynakları tarih sırasında tarayarak başvuru kaynaklarını elden geçirmek. Başvurularda bulunan konuyla ilgili diğer kaynaklara erişmek ve Mendeleye'e yüklemek
 • Kaynakları zenginleştirmek (Kaynakların tümünü gözden geçirmek, kaynaklar hakkında Mendeley'de etiketler oluşturmak, yazar, eser, yayın türü-yeri ve yayın adı düzeltmeleri yapmak, tekrarları ayıklamak)
 • Alanla ilgili alt alanları ve yan alanları belirlemek ve kaynakları Mendeley'de buna göre düzenlemek 
Alanla İlgili Başlıca Yazarların Sosyal Ağlarına Katılmak
 • Mendeley yazar indeksinden yararlanarak alanla ilgili belirli bir sayının üzerinde yayın yapmış yazarları belirlemek
 • Yazarların Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Twitter, Scribd, Blog, Wiki sitelerini belirlemek ve üye olmak/izlemeye almak
 • Yazarların sosyal ağlarını tarayarak ve sosyal ağlardan gelen bildirimleri izleyerek yazarların yeni yayınlarını yakalamak
 • Sosyal ağlarda alanla ilgili tartışmalara katılmak, tartışmalar başlatmak
Araştırma Yapmak
 • Araştırma konusunu belirlemek ve hipotezi oluşturmak
 • Tarama yapmak (Anahtar kelimeleri içeren kaynakları belirlemek ve tümünü gözden geçirmek) 
 • Alıntı yapmak (Araştırma konusuyla/hipotezle ilgili  çalışmalardan alıntı yapmak) 
 • Araştırma konusuyla ilgili ham bilgileri ve başvuruları bir wiki sitesinde biriktirmek
 • Araştırmayla ilgili betimsel/amprik çalışma tasarlamak
 • Araştırmayla ilgili düşünceleri bir blog sitesinde yayınlamak, akademik sosyal ağlarda araştırmayla ilgili sorular yöneltmek, tartışmalar başlatmak
 • Ortak çalışmalarda ortak kaynaklar için Mendeley'i, ortak belge oluşturmak için Dropbox, SkyDrive ya da Google drive'i kullanmak
 • Hipotezi destekleyecek ya da yanlışlayacak sonuçları elde etmek
 • Sonuçları yazıp araştırmayı tamamlamak
 • Araştırmayı sunmak/yayınlamak
Ağ Oluşturmak
 • Araştırmayla ilgili bilgi ve belgeleri Mendeley, Academia, ResearchGate, SlideShare, Scribd, Google Scholar Citations, Microsoft Academic Research gibi ağlara yükleyerek başkalarıyla paylaşmak,
 • Paylaşımları Twitter, Facebook ve Google+ gibi ortamlarda duyurmak
 • Araştırmayı blog sitesinde tanıtmak ve elde edilen sonuçları sosyal ağlarda başkalarıyla tartışmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.