13 Ağustos 2012 Pazartesi

Learning Design - II

Learning Design konusuna devam ediyoruz. Önceki yayınımızda Learning Design'a giriş yapmış ve genel özelliklerinden bahsetmiştik. Bu yayında Learning Design'a ait temel kavramlar gözden geçirilecektir.

Learning Design konusundaki çalışmalar OUNL'de Koper ve arkadaşlarının geliştirmiş oldukları EML (Educational Modelling Language)'ye dayanmaktadır (Koper, 2001). Daha sonra oluşturulan IMS Learning Design Working Group tarafından 2003 yılında yayınlanmış IMS Learning Design specification'da ağırlıklı olarak EML temel alınmıştır.

Britain (2004)'e göre IMS LD içerisinde bir öğrenme birimine ait (Unit of Learning) aşağıdaki öğelerin bir bölümü ya da tümü tanımlanmış olmalıdır:


Öğrenme Amaçları (Learning Objectives): Bir ya da daha fazla öğrenme amacı.
Roller (Roles): Kişiler Öğrenen (Learner) ya da Görevli (Staff) olmak üzere iki farklı rol ile tanımlanmaktadır. 
Etkinlikler (Activities): Öğrenme etkinlikleri ve destek etkinlikleri olmak üzere iki türlü etkinlik bulunmaktadır.
Etkinlik Yapıları (Activity Structures): Etkinlikler etkinlik yapıları içerisinde biraraya getirilirler. Etkinlik yapıları diğer etkinlik yapılarına ya da dış öğrenme birimlerine referans verebilirler.
Ortam (Environment): Ortam öğesi iki temel türü kapsar:
  • Öğrenme nesneleri (Learning objects): genellikle dışsal bi içeriğe, araçlara ya da testlere ait bir URL (seçeneğe bağlı olarak bir üstbilgiyle birlikte)
  • Hizmetler (Services): Ortam içerisinde sağlanan ve çalışma anında aktif olan, tasarım anında ise erişilemeyen  hizmetler.  Hizmetlere örnek olarak tartışma forumları, sohbet odaları, izleme araçları ve genellikle Sanal Öğrenme Ortamları tarafından sağlanan diğer özellikler.
Kaynaklar (Resources): Beş türlü kaynak bulunmaktadır: web içeriği, imsld içeriği, kişi, hizmet ya da dosya.
Yöntem (Method): Bir yöntem bir dizi Perde (Act) içeren bir Oyun (Play) dan oluşur. Her Perde bir ya da daha fazla Rol-Parçası (Role-Part) nı kapsar. Her Rol-Parçası ise bir Rol  (Role) ve bir Etkinlik (Activity)  ya da Etkinlik-Yapısı (Activity-Structure) ile ilişkilidir. 

Öğrenme tasarımında yöntem öğesi ile değişik öğrenme nesneleri ve hizmetleri kullanılarak değişik roller tarafından  yerine getirilecek olan öğrenme ve destek etkinliklerinin tutarlı bir iş akışı içerisinde nasıl organize edileceği tanımlanmış olur.

Yukarıda görüldüğü gibi Öğrenme Tasarımı bir öğrenme ve öğretme senaryosunu içeren bir işakışını tanımlamak amacıyla "tiyatro oyunu" metaforunu kullanmaktadır. Perdeler sıralı olduğundan dolayı işakışı da sıralıdır. Fakat dallanma ya da aynı anda yürütülen alt grublar oluşturularak tek dizilimden daha karmaşık davranışlar oluşturulabilir.

IMS LD'de Öğrenme Tasarımı için değişik özellikleri içerecek biçimde üç farklı düzey tanımlanmıştır.

Düzey A: Bu düzey önceki bölümde açıklanan bütün öğeleri içermektedir.
Düzey B: Bu düzey ek olarak özellikler ve koşulları içermektedir. Özellikler içsel ve dışsal olmak üzere iki türlüdür. Dışsal özellikler tasarımın belirli bir kişi için uyarlanması amacıyla kullanılırlar.
Düzey C: Bu düzey öncekilere ek olarak sistem bileşenleri arasında mesajlaşma ve olay tetikleyicileri gibi bildirimler içermektedir. Böylece örneğin önceki görevlerin tamamlanmasıyla bazı olayların devreye girmesi gibi olay tabanlı akış oluşturulabilmektedir (Britain, 2004)

Günümüzde IMS LD'nin değişik düzeylerini içeren CopperCore (1), Reload (2), Collage (Hernandez-Leo vd., 2006), HyCo-ALD (Berlanga vd., 2005), MOT+LD (Paquette vd., 2005), 
LAMS (Learning Activity Management System) (3)  gibi değişik Öğrenme Tasarımı yazılımları geliştirilmiştir.

Kaynaklar
Britain, S. (2004). A Review of Learning Design: Concept, Specifications and Tools. JISC Report. (http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/ACF83C.doc)

Koper E.R.J. (2001). Modelling Units of Study from a Pedagogical Perspective: the pedagogical meta model behind EML ( http://dspace.ou.nl/handle/1820/36 )

Hernandez-Leo, D., Villasclaras-Fernandez, E., Asensio-Perez, J., Dimitriadis, Y., Jorrın-Abellan, I., Ruiz-Requies, I., et al. (2006). COLLAGE: A collaborative Learning Design editor based on patterns. Educational Technology & Society, 9(1), 58–71.

Berlanga, A., & Garcia, F. (2005, August 17). IMS LD reusable elements for adaptive learning designs. Journal of Interactive Media in Education. Retrieved November 28, 2007, from http://jime.open.ac.uk/2005/11.

Paquette, G., De la Teja, I., Leonard, M., Lundgren-Cayrol, K., & Marino, O. (2005).
An instructional engineering method and tool for the design of units of learning. In R. Koper & C. Tattersall (Eds.), Learning Design. A Handbook on Modelling and Delivering Networked Education and Training (pp. 161–184, chapter 9). Heidelberg: Springer.Siteler
(1) http://www.coppercore.org
(2) http://www.reload.ac.uk

(3) http://www.lamsinternational.com/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.