28 Eylül 2015 Pazartesi

Metacognitive Regulation in Management of Learning Experiences

Öğrenme Deneyimlerinin Yönetiminde Üstbilişsel Düzenleme

Bu yıl 5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “4th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015” konferansı’na  gönderdiğim "Öğrenme Deneyimlerinin yönetiminde Üstbilişsel Düzenleme" isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edildi:


Öğrenme Deneyimlerinin Yönetiminde Üstbilişsel Düzenleme

Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 
memutlu@anadolu.edu.tr

Özet
Öğrenme deneyimleri yönetimi yaklaşımı bireylerin sahip oldukları öğrenme deneyimlerinin yaşam deneyimlerinin içerisine serpildiklerini ve yaşam günlüğü araçlarıyla günlük deneyimlerin yakalanmasıyla öğrenme deneyimlerinin de yakalanabileceğini varsayar.  Birey daha sonra günlük verilerinden yararlanarak yaşam deneyimlerini yorumlayabilir, deneyimlere eşlik eden bağlamları belirleyebilir ve öğrenme deneyimlerini anlamlandırabilir. Bu sürecin sonunda da öğrenme deneyimlerini planlayabilir, izleyip-denetleyebilir ve değerlendirebilir. Bireylerin kendi öğrenme süreçlerini planlama, izleme ve değerlendirmeleri üstbilişsel düzenleme kavramı altında çeşitli yazarlarca ayrıntılı olarak incelenmiştir.  Bu çalışmada üstbilişsel düzenleme süreçlerinin öğrenme deneyimlerinin yönetimi yaklaşımında uygulanabilirliği ele alınarak, kavramların benzerlikleri ve farklılıkları tartışılmıştır. Çalışmanın sonunda üstbilişsel düzenleme ile yaşam deneyimlerine ait etkinlik, epizod ve öykü kavramlarından yararlanarak öğrenme deneyimlerinin son aşaması olan "planlama, izleme-denetleme, değerlendirme" aşaması için uygulanabilir hiyerarşik bir süreç tasarımı önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar sözcükler: öğrenme deneyimleri yönetimi, yaşam günlüğü, üstbilişsel düzenleme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.