30 Haziran 2013 Pazar

Implementation Design for LifeLogging Project

"Yaşamgünlüğü" Projesi için Uygulama Tasarımı


"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede geliştirilen yazılımlar (taşınabilir yaşam günlüğü kamerasıyla ilgili yazılım dışında) uygulanabilir aşamaya geldiler (1). Ayrıca yazılımların üzerinde çalışacağı donanımlar da (taşınabilir yaşam günlüğü kamerası dışında) temin edildiler (2).


Bu günlerde projenin uygulama aşamasını tasarlamaya başladım. Proje dosyasında uygulama aşaması için şu bilgilere yer verilmişti:
"Projenin uygulama aşamasında önce bir ön test düzenlenecektir. Ardından uygulayıcılar bir ay süreyle uyanık oldukları süre boyunca ve özel anları dışında bilgisayar, tablet ve telefonları kullanarak yaşam deneyimlerini kayda alacaklar ve gün sonu ile hafta sonlarında yaşanmış, yaşanmakta olan ve yaşanması planlanan öğrenme deneyimlerine ilişkin notlardan oluşan kişisel kayıtları gireceklerdir. Bu aşamada uygulayıcı olarak projede görevli araştırmacılar Arş.Gör. İlker Kayabaş, Arş.Gör. Buket Kip Kayabaş ve Ayşe Peri Mutlu görev alacaktır. Aşama projenin 7. ayında gerçekleştirilecektir."
Uygulama aşamasına ait daha ayrıntılı bilgilere ise projenin öneri dosyasında "yöntem" bölümünde aşağıdaki şekilde yer verilmişti:
"Uygulama öncesi uygulayıcıların yaşam boyu öğrenme deneyimlerini yönetme yetkinliklerinin ölçülmesi amacıyla bir ön test düzenlenecektir. Ardından uygulama başlayacak ve uygulayıcılar bir ay süreyle yaşam günlüğü cihazları ile uyanık oldukları süre boyunca özel anları dışındaki tüm anlarını 30 saniye aralıklarla fotoğraf ve/veya ekran görüntüsü olarak kaydedeceklerdir. Uygulayıcılar “Life-Wide Learning Experiences Management Framework” yönteminde önerildiği gibi günlük ve haftalık olarak kayıtlı verileri gözden geçirerek, bir öğrenme deneyimi yaşadıklarını düşündükleri olaylara karşı gelen anlara ait değişik katmanlarda bilgi girişi yapacaklardır. Uygulama boyunca uygulamacıların yapması gereken tek görev budur. Kayıtlı veriler uygulayıcıların kendileri dışında kimse tarafından incelenmeyecektir.
Uygulayıcılar yaşam günlüğü verilerinin herhangi bir zaman noktasında “kayıt, etkinlik, bölüm ve öykü düzeyinde temel tanımlayıcı katmanlar”,  “yer, kişi, davranış, duygu, varlık ve özellik düzeyinde ek tanımlayıcı katmanlar” ve “öğrenme deneyimi düzeyindeki katmanlara” erişebilecek ve bu katmanlarda bilgi girişi yapabilecektir. Bilgi girişi bir tanım ve açıklaması şeklinde olacaktır. Öğrenme deneyimleri katmanında her hücre “planlanmış”, “planlanmamış” ve “bilinçli”, “bilinçsiz” öğrenme deneyimleri şeklinde etiketlenebilir. Bu etiketlendirme sonucunda öğrenme deneyiminin öz-yönelimli, tesadüfi, bütünleştirici ya da üstü örtük olup olmadığı belirlenmiş olur. Öğrenme deneyimleri katmanında her hücre “geçmiş öğrenme deneyimleri”, “şu anda yaşanan öğrenme deneyimleri”, “gelecekte yaşanması öngörülen öğrenme deneyimleri”ne ilişkin yorumlar içerebilir. Bu işaretlemeler ve bilgi girişleri ile Eraut’un matrisine Bennet’in dört parçalı modelinin uygulanmasıyla elde edilen genişletilmiş tipolojiye ait hücreler elde edilmiş olur. Bu matris uygulayıcıya zaman ekseninde raporlanarak uygulayıcının kendi informel öğrenme deneyimleri hakkında detaylı çıkarımlarda bulunması sağlanır.

Uygulama sona erdikten sonra uygulayıcılar üzerinde bir anket düzenlenerek uygulayıcıların geçmiş öğrenme deneyimlerine yönelik farkındalıklarının artıp artmadığı, gelecekte gerçekleştirmeyi düşündükleri öğrenme deneyimlerini planlama ve denetleme etkinliklerinde bir artış olup olmadığı saptanacaktır. Özellikle geçmiş öğrenme deneyimlerinde farkındalık artışı ile gelecekteki öğrenme deneyimlerini planlama faaliyetlerindeki artış arasında pozitif bir etki olup olmadığı incelenecektir.
Aygıtlarla ilgili anketler tamamlandığında her aygıt için öğrenme deneyimleri formel, non-formel, informel öğrenme açısından değerlendirilecek; ayrıca informel öğrenme deneyimleri de kendi içinde öz-yönelimli, tesadüfi, bütünleştirici ya da üstü örtük öğrenme biçimleri açısından değerlendirilecektir. Ayrıca uygulayıcılarla bireysel görüşme gerçekleştirilerek uygulama hakkında ankette yer almayan görüşleri derlenecektir. Uygulayıcıların AllMyLists LE yazılımyla kendi öğrenme deneyimlerine ait elde ettikleri çıkarımlar tartışılacaktır. Elde edilen tüm sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılarak:
a) Yaşam günlüğü yaklaşımının yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin yönetiminde uygulayıcılar açısından etkinlik sağlayıp sağlamadığı belirlenecek,
b) Kullanılan teknolojinin üstünlük ve zayıflıkları belirlenecek ve
c) Uygulayıcıların uygulama hakkındaki kişisel öykülerinden yola çıkılarak, gelecekte gerçekleştirilecek yaşam günlüğü çalışmaları hakkında uygulama önerileri elde edilmiş olacaktır. "
Uygulama Süreci

Bu doğrultuda projenin uygulama süreci aşağıdaki adımlardan oluşacaktır. 
 • Ön değerlendirme 
  • Bu aşamaya ait bir değerlendirme formu tasarlanacaktır.
 • Oryantasyon 
  • Oryantasyon eğitimi için sunu hazırlanacaktır.
 • Uygulama 
  • Yazılımların kurulumu 
   • Kurulum kılavuzu (3) tamamlanacaktır.
  • Günlük - haftalık - aylık işlemler (4)
   • Tahminen Eylül-Ekim 2013 aylarında uygulama gerçekleştirilecektir.
 • Son değerlendirme 
  • Bu aşamaya ait bir değerlendirme formu hazırlanacaktır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.