3 Mayıs 2013 Cuma

Usage Level Of Academic Social Networks By Academic Staff: Anadolu University Example - Published in Online Journal JRET

Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağları Kullanım Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği - JRET Çevrimiçi Dergisinde Yayınlandı.

25-27 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "4th International Conference On New Trends In Education and Their Implications 2013" konferansında sunmuş olduğum "Akademik Personelin Akademik Sosyal Ağlari Kullanim Düzeyi: Anadolu Üniversitesi Örneği" isimli bildiri Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi'nde (Journal of Research in Education and  Teaching - http://jret.org) yayınlandı. 


Bildiriye http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/07._emel_guler_emin_mutlu.pdf adresinden erişilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.