23 Mayıs 2015 Cumartesi

Designing a Learning Experience Portfolio System

Öğrenme Deneyimi Portfolyo Sistemi Tasarımı


Bu yıl 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Barselona/İspanya'da düzenlenecek olan "INTE 2015 - International Conference on New Horizons in Education" konferansına gönderdiğim "Öğrenme Deneyimi Portfolyo sistemi Tasarımı" isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edildi:


Öğrenme Deneyimi Portfolyo Sistemi Tasarımı

Mehmet Emin Mutlu

Özet

"Öğrenme deneyimlerinin yönetimi" yaklaşımı yaşam deneyimlerinin bir yaşam günlüğü sistemiyle yakalanması, deneyimlerin taranarak yorumlanması, deneyimlere eşlik eden bağlamların belirlenmesi, yaşam deneyimlerinin barındırdığı öğrenme deneyimlerinin anlamlandırılması ve deneyimlerin planlanması-izlenmesi-değerlendirilmesi aşamalarını barındırmaktadır. Öğrenme deneyimlerinin bireyin kendisi tarafından anlamlandırılmasına yardım eden araçlardan biri "yansıtma"dır. Deneyimin öğrenmeye dönüşümünü ifade eden "yansıtma" etkinliği bireylerin deneyimlerini tekrar yakalamaları, üzerinde düşünmeleri ve değerlendirmeleri süreçlerini içerir. Bu aşamaların üçüncüsü olan "deneyimi değerlendirmek", bireyin deneyimi kendi niyetleri ve varolan bilgisi ışığında tekrar incelemesi, bunun sonucunda elde edilen yeni bilgiyi kendi kavramsal çerçevesiyle bütünleştirmesi biçiminde gerçekleşir. Bu çalışmada "öğrenme deneyimleri yönetimi" yaklaşımı ile Boud ve arkadaşlarının "yansıtıcı öğrenme" süreci karşılaştırılarak yaşam günlüğü sistemiyle yansıtma sürecinin nasıl desteklenebileceği incelenmiştir. Ayrıca, bir yaşam günlüğü sistemiyle yakalanan deneyimlerin birbiriyle ilişkilendirilmelerine ve epizodlar ile öyküler halinde paketlenmelerine olanak sağlayan bir "deneyim portfolyosu sistemi" tasarlanmış ve yansıtıcı öğrenmeye sağlayacağı olanaklar tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Öğrenme deneyimleri, öğrenmeyi anlamlandırma, yansıtıcı öğrenme, yaşam günlüğü, deneyim portfolyosu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.