26 Mart 2015 Perşembe

Learning Experiences Context Model

Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli

Bu yıl 24-26 Nisan 2015 tarihileri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler Kongresi – ICONTE 2015'e gönderdiğim "Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli" isimli çalışma sözlü bildiri olarak sunulmak üzere kabul edildi:
Öğrenme Deneyimleri Bağlam Modeli

Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, 
memutlu@anadolu.edu.tr


Özet

Öğrenme deneyimleri yaşam deneyimleri içerisinde yeralırlar ve her öğrenme deneyimine yaşam deneyimlerinin temel bağlamları eşlik eder. Bağlamlar deneyimlerin daha sonra anımsanması, farkına varılması ve anlamlandırılması için gereklidirler. Benzer deneyimler benzer bağlamlara sahip olduğu için deneyimlerin sınıflandırılması ve deneyimlere ait kişisel bilgi tabanının yönetimi için etkili bir bağlam modeline gereksinim vardır. Bu çalışmada öncelikle öğrenme süreçleri için alanyazınında önerilen bağlam modelleri taranarak eleştirel açıdan incelenmiştir. Ardından “yaşam deneyimleri bağlam modeli (LECOM)”nden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yaşam günlüğü ile yakalanmasına dayalı bir yaklaşımla birlikte uygulanabilecek “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” geliştirilmiştir. Önerilen “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” için biçimsel ontolojiler oluşturmak amacıyla iki farklı ontoloji editöründen yararlanılmış ve modelin anlamsal çıkarımlar yapmak açısından etkinliği çeşitli örneklerle incelenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde “öğrenme deneyimleri bağlam modeli” değerlendirilerek, bu model ile gerçekleştirilebilecek çalışmalar, uygulama alanları ve modelin pratik gereksinimleri karşılaması için yapılabilecek geliştirmeler tartışılmıştır.

Anahtar sözcükler: yaşam deneyimleri bağlam modeli, öğrenme deneyimleri, öğrenme bağlamları, ontoloji, anlamsal ağ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.