10 Ocak 2015 Cumartesi

Studies on Training and Learning Architecture

"Training and Learning Architecture" Konusunda Çalışmalar

"Training and Learning Architecture" konusunu incelemeye devam etmekteyim. Bu konudaki ilk çalışmamı 19. Türkiye’de İnternet Konferansında sunmuş olduğum "Experience API ile Yaşam Günlüğüne Dayalı Öğrenme Deneyimlerinin Kaydedilmesi" isimli bildiride gerçekleştirmiştim. 4-6 Şubat 2015'de Anadolu Üniversitesinde düzenlenecek olan XVII. Akademik Bilişim Konferansında bu konuda yeni çalışmalar gerçekleştireceğim. 


Bunlardan birincisi Uzaktan Eğitim Doktora Programında yürüttüğüm "UZE613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler" dersi kapsamında Sibel Yılmazel ile birlikte yazmış olduğumuz "Experience API ve Öğrenme Kayıt Deposu (Learning Record Store-LRS) ile
Uygulama Örnekleri" isimli bildiridir.

Experience API ve Öğrenme Kayıt Deposu (Learning Record Store-LRS) ile
Uygulama Örnekleri
Sibel Yılmazel*, Mehmet Emin Mutlu**
*Anadolu Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Eskişehir, **Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
syilmazel@anadolu.edu.tr, memutlu@anadolu.edu.tr

Özet: Öğrenme yönetim sistemlerinden (ÖYS) farklı öğrenme ortamlarının gelişmesiyle birlikte öğrenme deneyimlerinin esnek bir şekilde saklanabildiği yapılar ve bu yapıları tanımlayan standartlar öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Advanced Distributed Learning (ADL) kurumunun eğitim standartlarını belirleyen vizyonu olan “Training and Learning Architecture” modeli çerçevesindeki öğrenme deneyimi izleme bileşenini oluşturan Experience API ve öğrenme kayıt deposu teknolojileri açıklanmakta, öğrenme deneyimlerinin Experience API standartı ile tanımlanması ve öğrenme kayıt deposuna kaydedilmesi aşamaları tanımlanarak örneklenmekte ve bu ekosistemin merkezinde bulunan öğrenme kayıt deposunun kurulum aşamaları tanıtılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Experience API, ADL, LRS, öğrenme deneyimleri


İkinci etkinlik yine Sibel Yılmazel ile birlikte aynı konferans kapsamında düzenleyeceğimiz "Öğrenme Kayıt Deposu üzerinde xAPI ile uygulamalı örnekler "isimli eğitim semineridir.

Seminer Başlığı: Öğrenme Kayıt Deposu üzerinde xAPI ile uygulamalı örnekler semineri
Seminer Sunucuları: Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Sibel Yılmazel
Amaç: Son yıllarda öğrenme yönetim sistemlerinden (ÖYS) farklı öğrenme ortamlarının gelişmesiyle birlikte öğrenme deneyimlerinin esnek bir şekilde saklanabildiği yapılar ve bu yapıları tanımlayan standartlar öne çıkmaktadır. Bu alanda lider kurumlardan Advanced Distributed Learning (ADL) eğitim standartlarını belirleyen vizyonu olan “Training and Learning Architecture” modeli çerçevesindeki öğrenme deneyimi izleme bileşenini Experience API ve öğrenme kayıt deposu teknolojileri oluşturmaktadır. Seminer kapsamında öğrenme deneyimlerinin Experience API standartı ile oluşturulması ve öğrenme kayıt deposuna kaydedilmesi aşamaları tanımlanarak örneklenecektir. Katılımcıların bu teknolojiler ile tanışma ve örnek uygulamaları çalıştırma imkanı sunulacaktır. Seminer katılımcılarının kendi bilgisayarlarından erişebilecekleri öğrenme kayıt deposu kurulumu hazır bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: xAPI, LRS, öğrenme deneyimleri
Seminer süresi: 2 saat


Üçüncü çalışma ise konferans kapsamında düzenlenecek "Açık ve Uzaktan Öğrenmede Yeni Teknolojilerin Kullanımı"  panelinde sunacağım "e-Öğrenme Standartlarında Yeni Yönelimler" başlıklı sunum olacaktır.

e-Öğrenme Standartlarında Yeni Yönelimler
Mehmet Emin Mutlu

Özet: Advanced Distributed Learning (ADL) tarafından geliştirilen SCORM (Sharable Content Object Reference Model) Öğrenme Yönetim Sistemlerine (ÖYS) yüklenecek e-Öğrenme içeriğinin paketlenmesi için genel kabul görmüş bir e-Öğrenme paketleme standardıdır.  Bu standart öğrencinin dersi tamamlama durumunu, tamamlama süresi, başarı durumunu ve başarı notunu ÖYS içerisinde izleme olanağı sağlamaktadır. SCORM artık olgunluğa erişmiştir ve 2000’lerin ortalarından itibaren yaygınlaşan yeni teknolojik dalgalara ve öğrenme yaklaşımlarına uyum sağlamamaktadır. Bu nedenle  2010’lu yıllarda ADL tarafından «yeni nesil öğrenme ortamı» oluşturmak için "Yetiştirme ve öğrenme mimarisi (TLA - Training and Learning Architecture)",  "Sanal dünya çerçevesi (VWF – Virtual World Framework)" ve "Öğrenme için kişisel yardımcı (PAL – Personal Assistant for Learning)" projeleri başlatılmıştır. TLA yetiştirme ve öğrenme için zengin ortam oluşturmak amacıyla tasarlanmış açık kaynak yazılımlar ve standartlaştırılmış bir dizi web hizmetlerini kapsamaktadır. SCORM gibi TLA da kendi başına bir sistem değil, öğrenme için sistemler ve uygulamaların geliştirilmesine olanak sağlayan bir mimaridir.   TLA, ADL’nin yeni nesil öğrenme ortamı araştırma ve geliştirme stratejisini desteklemek ve gelecekteki Kişisel Öğrenme Yarımcısının (PAL) temellerini oluşturmak için tasarlanmıştır. TLA SCORM’un yerine geçen değil, onu kapsayan bir üst küme olarak tasarlanmaktadır. SCORM sadece ÖYS içerisindeki öğrenme deneyimlerini basitçe tamamlanma ve başarı durumu boyutuyla izleyebilirken TLA’da  cihaz bağımsız modern öğrenme senaryolarına olanak sağlanması amaçlanmaktadır. TLA'da "Deneyim İzleme", "Öğrenen Profilleri", "İçerik Aracılığı" ve "Yetkinlik Ağları" bileşenleri bulunmaktadır ve her TLA bileşeninde geriye uyumluluk ve SCORM’dan kolay geçiş için en iyi uygulamalara yer verilmektedir. TLA kapsamında deneyim İzleme bileşeni “Tin Can Projesi” sonucunda "Experience API" olarak hayata geçirilmiş, içerik aracılığı kapsamında bir dizi açık kaynak uygulama geliştirilmiş iken diğer bileşenler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bu projelerin gerçekleşmesi sonucunda 2020’lerde her yerdeki ve her andaki öğrenme deneyimlerinin yakalanabilmesi, öğrenenin yaşam boyu öğrenme deneyimlerinin topluca değerlendirilebilmesi, öğrenme içeriklerinin akıllı içerikler haline gelmesi, öğrenenlerin sahip olduğu yetkinliklerin deneyimlere dayalı kanıtlarının kullanılabilmesi, sanal dünyalarda ortak öğrenme deneyimlerinin yaygınlaşması, öğrenenlere yaşam boyu öğrenme süreçlerinde akıllı yardımcıların yol göstermesi beklenmektedir.
Anahtar Sözcükler: ADL, SCORM, TLA, Experience API, VWA, PAL

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.