30 Ekim 2014 Perşembe

Lifelong Learning and Smart Televisions

Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar

27-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “19. Türkiye’de İnternet – İnet-Tr’14” konferansında sunmak amacıyla Ayşe Peri Mutlu ile ortak yazdığımız "Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar" isimli bildiri kabul edildi.




Yaşam Boyu Öğrenme ve Akıllı Televizyonlar
Ayşe Peri Mutlu, Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir
aperi@anadolu.edu.tr, memutlu@anadolu.edu.tr


Özet
Yaşamboyu öğrenme doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir ve ev-aile ortamı bu süreçte önemli bir yer kaplar. Ortak kullanıma yönelik bir ev eşyası durumunda olan televizyonların günümüzde geleneksel işlevinin yanısıra internet erişimi gibi ek işlevlere sahip olmaları, yeni etkileşim biçimlerini sunmaları, birden fazla işlevi aynı anda yerine getirebilmeleri ve giderek bilgisayarlarla bütünleşmeleri onlara akıllı televizyon niteliği kazandırmaya başlamıştır. Bu çalışmada akıllı televizyonların özellikleri yaşam boyu öğrenme bağlamında gözden geçirilerek, farklı yaşam evrelerindeki ev bireylerinin potansiyel öğrenme deneyimleri incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda akıllı televizyonların yaşam boyu öğrenme için teknolojik özelliklerinin sağladığı olanakların yanı sıra medyaya dayalı biçimsel olmayan öğrenmeyi zenginleştirmesi, öğrenme süreçlerinin günlük yaşama zahmetsizce eklemlenebilmesi ve aile bireylerinin birbirlerinin öğrenme deneyimlerine katılmalarına olanak sağlaması gibi farklı öğrenme deneyimlerine yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Akıllı televizyon, yaşam boyu öğrenme, uzaktan öğrenme, öğrenme deneyimleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.