25 Ekim 2013 Cuma

A Proposal of System for Management of Life Experiences

Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Sistem Önerisi

"Yaşam Boyu Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi Amacıyla Bir Dijital Yaşam Günlüğü Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" isimli projede birden fazla cihazdan ekran ve kamera görüntülerinin sürekli kaydedilmesini ve biraraya getirilmesini sağlayan yazılımların ürettiği görüntüleri işleyebilmek ve yaşam deneyimlerini elde ederek yönetebilmek amacıyla geliştirdiğim AllMyListsLE yazılımının tasarımını ve geliştirilme öyküsünü ele aldığım "Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Sistem Önerisi" isimli bir bildiriyi Türkiye Bilişim Derneği‘nin 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde düzenlediği 30. Ulusal Bilişim Kurultayı'na (Bilişim‘2013) gönderdim. Bildirinin özetini aşağıda veriyorum:

Yaşam Deneyimlerinin Yönetimi İçin 
Bir Sistem Önerisi

Mehmet Emin Mutlu
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi
memutlu@anadolu.edu.tr
ÖZET
Bireylerin yaşam deneyimlerinin bir bölümü önceden planlanmış ve bilinçli olarak gerçekleşirken, çoğu deneyim önceden planlanmadan ve bilincinde olmadan yaşanmaktadır. Yaşam deneyimlerinin farkında olmak ve gerçekçi biçimde değerlendirebilmek etkili bireysel yol haritaları oluşturabilmek için gereklidir. Bu çalışmada bireylerin yaşam deneyimlerini yönetebilmeleri amacıyla yararlanabilecekleri bir sistem önerisi geliştirilmiştir. Bu amaçla fiziksel ve sanal ortamlardaki yaşam deneyimlerini ekran görüntüleri ve kamera görüntüleri ile kendiliğinden ve sürekli olarak kaydeden bir yaşam günlüğü katmanı ile yaşam günlüğü kayıtlarını değişik zaman düzlemlerinde yorumlama ve deneyimleri planlama, denetleme, değerlendirme olanağı sağlayan deneyim işleme katmanından oluşan bir sistem tasarlanmıştır. Sistemi denemek amacıyla bir prototip uygulama geliştirilmiş ve beş aylık bir deneme sonucunda elde edilen ilk bulgular tartışılmış, gelecekteki olası geliştirmeler için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaşam günlüğü, yaşam deneyimlerinin yönetimi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.