9 Eylül 2013 Pazartesi

Expanded Informal Learning Model and A Method for Management of Learning Experiences

Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem


22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı - EBK2013 5-7 Eylül 2013 tarihleri arasındanEskişehir Osmangazi Üniversitesinde düzenlendi. Konferansta "Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli ve Öğrenme Deneyimlerinin Yönetimi için Bir Yöntem" isimli bildiriyi sundum. 


Bu çalışmada Eraut’nun “informel öğrenme tipolojisi” Bennett tarafından önerilen “Four-Part Model of Informal Learning” ile birleştirilerek “Genişletilmiş İnformel Öğrenme Modeli” elde edilmiş ve bu modelden yararlanarak öğrenme deneyimlerinin yönetimi için bir yöntem geliştirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.