8 Ekim 2012 Pazartesi

Personal Research Programme 2013

Personal Research Programme 2013

Kişisel öğrenme ortamları konusundaki çalışmalarım devam ediyor. Şu ana kadar daha sonraki araştırmalarıma temel oluşturacak üç çalışma gerçekleştirdim. Çalışmalardan birincisinde kişisel bilgi yönetimi amacıyla kullanılabilecek genel amaçlı bir liste yönetimi yazılımı geliştirildi. Bu yazılıma ait çalışma İnet-Tr 2012'de sunulmak üzere kabul edildi [1]. İkinci çalışmada, birinci çalışmada geliştirilen kişisel bilgi yönetimi yazılımı üzerinde bir kişisel öğrenme ortamı oluşturulmasına yönelik bir geliştirme gerçekleştirildi. Bu çalışma AECT 2012'de sunulmak üzere kabul edildi [2]. Üçüncü çalışmada ise kişisel bilgi yönetimi üzerine kurulan bir kişisel öğrenme ortamında öğrenme deneyimlerinin kaydedilmesine yönelik bir çerçeve tasarlandı. Bu çalışma FutureLearning 2012'de sunulmak üzere kabul edildi [3].

Bu çalışmalar geliştirme ya da çerçeve önerisi şeklindeki çalışmalar olduğundan dolayı, geçerliliklerinin denenmesi amacıyla deneysel araştırmaların yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan, elde edilen yazılımın işlevlerinin ve kullanılabilirliğinin artırılması amacıyla geliştirme çalışmalarının da devam etmesi gerekmektedir. Hem geliştirme hem de araştırma alanında 2013 yılında gerçekleştireceğim çalışmalarda aşağıdaki kişisel araştırma programını bir yol haritası olarak kullanmaktayım:

Şu ana kadar gerçekleştirilenler
 • Kişisel Bilgi Yönetimi uygulamasının geliştirilmesi (PIM) (İnet-tr 2012)
 • PIM üzerinde PLE oluşturma (PLE on PIM) (AECT 2012)
 • Öğrenme deneyimleri kaydetme çerçevesi (Learning Experiences Recording)(FutureLearning 2012)
Kişisel Bilgi Yönetimi Uygulamasının Geliştirilmesi
 • Yerel kayıt - buluta kayıt ayarları eklenecek
 • Akış yapısı eklenecek
 • Gruplandırma ve sıralama işlevleri eklenecek
 • Diğer PIM araçlarıyla karşılaştırılmasının yapıldığı bir bildiri hazırlanacak
PIM üzerinde PLE Oluşturma İşlevinin Geliştirilmesi
 • W3C Widgets Specifications uygulanabilirliği araştırılacak
 • Facebook & Twitter vb. bağlantısı için Widget'lar geliştirilecek
 • Live Tiles ve Notfications eklenecek
 • Blog Reader aracı eklenecek
 • PLE on PIM'ın diğer uygulamalarla karşılaştırılmasının yapıldığı bir bildiri hazırlanacak
PIM Üzerinde PLE Oluşturma Araştırmaları
 • İnformel öğrenme, non-formal öğrenme ve formel öğrenme için modelin uygulanabilirliği deneysel olarak ayrı ayrı araştırılacak
Öğrenme Deneyimleri Kaydetme Çerçevesinin Geliştirilmesi
 • Microsoft SenseCam bütünleştirilmesi araştırılacak
 • Google Glass bütünleştirilmesi araştırılacak
 • Yeni veri modelleri geliştirilecek
Öğrenme Deneyimleri Kaydetme Çerçevesi Araştırmaları
 • İnformel öğrenme, non-formal öğrenme ve formel öğrenme için modelin uygulanabilirliği deneysel olarak ayrı ayrı araştırılacak
 • Öğrenme deneyimlerinin planlanması ve değerlendirilmesi amacıyla yaklaşımlar geliştirilecek.
Bu çalışmaların yansıra PLE alanındaki gelişmeler izlenerek, bu gelişmelerin uygulanabilirliğine ve gerçekleştirilen uygulamaların karşılaştırılmasına/değerlendirilmesine  yönelik araştırmalar da gerçekleştirilecektir. 


[1] M.E. Mutlu, “Yaşam Günlüğü (CARPE) Uygulamaları ve Yaşam Deneyimleri Kaydedicisi için Bir Bilgi Mimarisi Önerisi”, XVII. Türkiye'de İnternet Konferansı’nda sunulan bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 7-9 Kasım 2012 (CD-ROM ortamında dağıtıldı) (Gönderildi)
[2] M.E. Mutlu, 2012 AECT International Convention konferansı dahilinde "Proceedings of 2012 AECT International Convention"  bildiri kitapçığındaki "Observed Technological Developments and Sustainability in PLE Diagrams", Louisville/Kentucky, ABD, 30 Ekim - 3 Kasım 2012 (Kabul edildi)
[3] M.E. Mutlu, Future Learning - IV. International Future Learning Conference on Innovations in Learning for The Future 2012: e-Learning konferansı dahilinde "Proceedings of Future Learning - IV. International Future Learning Conference"  bildiri kitapçığındaki "A Mobile Information Framework Proposal for The Development of Personal Learning Environments",  İstanbul, Turkiye, 14-16 Kasım 2012 (Kabul edildi)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kişisel öğrenme ortamları konusunda deneyimlerinizi ve çalışmalarınızı benimle paylaşabilirsiniz.